Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

DokumentOdwiedzin
Redakcja73467
Regulamin rekrutacji8689
Dane teleadresowe szkoły18044
Dyrekcja szkoły14445
Administracja Szkoły13556
mięso i wędliny6496
nabiał5919
pieczywo5897
warzywa i owoce6024
Program rozwoju szkoły8717
egzamin maturalny10089
podanie8165
Zakładanie konta6972
Statut ZSL7395
Regulamin Internatu ZSL7893
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6717
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124274
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134701
artykuły spożywcze3151
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty5149
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty4200
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR5001
sprzęt kuchenny2708
2012 - sprzęt kuchenny4930
2012 - termomodernizacja - projekt4957
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4611
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4477
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135883
Plany Rozwoju Zawodowego3587
2013 - internat - meble4616
2013 - internat - podłogi4402
lista przyjętych do klasy I4210
2013 - garaże4111
2013 - garaże - II przetarg4125
2013 - garaże - III przetarg3987
2013 - pałac - wejście główne i ganek3883
2014 - gaz4292
2014 - artykuły spożywcze4547
2014 - mięso i wędliny4526
2014 - nabiał4267
2014 - pieczywo4498
2014 - warzywa i owoce4163
Statut - TL Warcino7411
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie5157
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4901
2014 - pałac - sanitariaty3667
Status prawny5935
Organizacja7158
Organa szkoły6461
Mienie i finanse5686
Rejestry-ewidencje-archiwa5839
Sprawy6758
Lokalizacja5943
2014 - mrożonki2941
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5521
2015 - Izolacja i drenarka4042
2015 - Remont dróg3587
lista892
2015 - Plac postojowy3524
Regulamin strony internetowej szkoły4258
2015 - Adaptacja kotłowni3510
2015 - Artykuły spożywcze2954
2015 - Mięso i wędliny2909
2015 - Warzywa i owoce3513
2015 - Nabiał2972
2015 - Pieczywo3351
2015 - Mrożonki3461
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg3291
2015 - gaz3054
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2960
2015 - Nabiał - przetarg3141
2016 - Plac postojowy3319
Zakładanie konta - logowanie do systemu8347
Pliki do pobrania8522
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu4537
2016 - Remont pałacu2372
Ogólne Warunki Ubezpieczenia3163
Informacje szczegółowe4641
Zgłaszanie szkody3391
Kontrola zarządcza - 2015 r.1471
Kontrola zarządcza - 2016 r.2592
2016 - Artykuły spożywcze1955
2016 - Mieso i wędliny1892
2016 - Mrożonki1992
2016 - Nabiał2154
2016 - Pieczywo1878
2016 - Warzywa i owoce1966
2016 - Gaz propan1923
Kontrola zarządcza - 2017 r.2689
Kontrola zarządcza - 2014 r.1358
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1809
Regulamin korzystania z e-dziennika3350
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1713
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1788
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1618
Wyżywienie10220
Fundusz Rady Rodziców4836
Opłata za zakwaterowanie w internacie7686
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1514
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1402
2017 - artykuły spożywcze1431
2017 - mięso i wędliny1426
2017 - mrożonki1445
2017 - nabiał1501
2017 - owoce i warzywa1399
2017 - pieczywo1411
2017 - gaz1301
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej2159
kontrola zarządcza - 2018 r.1890
20171824
20161874
2018 - dostawa samochodu3328
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej2073
Kontakt2469
Polityka bezpieczeństwa informacji1793
Klauzula informacyjna1636
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców1753
2018 - dostawa mrożonek681
2018 - dostawa pieczywa710
2018 - dostawa nabiału629
2018 - dostawa mięsa i wędlin699
2018 - dostawa artykułów spożywczych631
2018 - dostawa warzyw i owoców787
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu1678
2018 - dostawa gazu propan617
Kontrola zarządcza - 2019r.1265
20191668
Bilans442
Informacja dodatkowa501
Rachunek zysków i strat522
Zestawienie zmian w funduszu408
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych1137
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie458
2019/2020 - podręczniki909
Informacja1336
800
3
WSDZ787
Procedury bezpieczeństwa994
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek347
Dostawa mięsa i wędlin322
Dostawa nabiału322
Dostawa pieczywa377
Dostawa artykułów spożywczych389
Dostawa warzyw i owoców407
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan359
WZO873
611
2018182
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
2020181
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia464
Druki wniosków504
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
2013102
2014117
2015115
2016102
2017113
2018112
2019113
2020156
2019119
2020148
2020260
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie197
Budowa drogi pożarowej188
2020/2021 - podręczniki568
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe237
Bilans91
Informacja dodatkowa87
Rachunek zysków i strat87
Zestawienie zmian w funduszu88
Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I780
Lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I374
Lista osób przyjętych do klasy I442
Lista osób nieprzyjętych do klasy I237
Listy uczniów klasy pierwszej455
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie660
Razem621685

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 675181