Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

DokumentOdwiedzin
Redakcja94579
Regulamin rekrutacji9621
Dane teleadresowe szkoły20962
Dyrekcja szkoły17532
Administracja Szkoły16413
mięso i wędliny7421
nabiał6834
pieczywo6781
warzywa i owoce6884
Program rozwoju szkoły9724
egzamin maturalny11022
podanie9019
Zakładanie konta7907
Statut ZSL8371
Regulamin Internatu ZSL8810
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze7576
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20125171
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20135568
artykuły spożywcze3993
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty6467
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty5442
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR6212
sprzęt kuchenny3548
2012 - sprzęt kuchenny6137
2012 - termomodernizacja - projekt6148
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg5652
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap5582
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20136817
Plany Rozwoju Zawodowego4964
2013 - internat - meble5777
2013 - internat - podłogi5631
lista przyjętych do klasy I5138
2013 - garaże5272
2013 - garaże - II przetarg5249
2013 - garaże - III przetarg5132
2013 - pałac - wejście główne i ganek5042
2014 - gaz6043
2014 - artykuły spożywcze5702
2014 - mięso i wędliny5768
2014 - nabiał5472
2014 - pieczywo5800
2014 - warzywa i owoce5330
Statut - TL Warcino8783
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie6456
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg6224
2014 - pałac - sanitariaty4949
Status prawny8491
Organizacja9660
Organa szkoły8773
Mienie i finanse7839
Rejestry-ewidencje-archiwa8023
Sprawy9081
Lokalizacja8167
2014 - mrożonki4111
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej6727
2015 - Izolacja i drenarka5271
2015 - Remont dróg4821
lista892
2015 - Plac postojowy4774
Regulamin strony internetowej szkoły5461
2015 - Adaptacja kotłowni4728
2015 - Artykuły spożywcze4149
2015 - Mięso i wędliny4132
2015 - Warzywa i owoce4774
2015 - Nabiał4110
2015 - Pieczywo4487
2015 - Mrożonki4712
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg4540
2015 - gaz4156
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg4133
2015 - Nabiał - przetarg4285
2016 - Plac postojowy4465
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu5768
2016 - Remont pałacu3539
Ogólne Warunki Ubezpieczenia4260
Kontrola zarządcza - 2015 r.2396
Kontrola zarządcza - 2016 r.3802
2016 - Artykuły spożywcze3037
2016 - Mieso i wędliny2972
2016 - Mrożonki3166
2016 - Nabiał3221
2016 - Pieczywo3060
2016 - Warzywa i owoce2981
2016 - Gaz propan3006
Kontrola zarządcza - 2017 r.3814
Kontrola zarządcza - 2014 r.2238
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.2678
Regulamin korzystania z e-dziennika4486
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi2766
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych2868
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna2776
Wyżywienie12148
Fundusz Rady Rodziców6393
Opłata za pobyt w internacie9713
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej2628
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego2415
2017 - artykuły spożywcze2423
2017 - mięso i wędliny2358
2017 - mrożonki2542
2017 - nabiał2564
2017 - owoce i warzywa2510
2017 - pieczywo2480
2017 - gaz2266
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej3332
kontrola zarządcza - 2018 r.2962
2018 - dostawa samochodu4277
Kontakt8640
Polityka bezpieczeństwa informacji4024
Klauzula informacyjna3764
2018/2019 - podręczniki1034
2018 - dostawa mrożonek1654
2018 - dostawa pieczywa1682
2018 - dostawa nabiału1501
2018 - dostawa mięsa i wędlin1619
2018 - dostawa artykułów spożywczych1517
2018 - dostawa warzyw i owoców1747
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu3016
2018 - dostawa gazu propan1483
Kontrola zarządcza - 2019 r.2416
Bilans1323
Informacja dodatkowa1411
Rachunek zysków i strat1419
Zestawienie zmian w funduszu1295
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych2048
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie1352
2019/2020 - podręczniki909
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego3441
Procedury bezpieczeństwa2096
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek1250
Dostawa mięsa i wędlin1239
Dostawa nabiału1274
Dostawa pieczywa1310
Dostawa artykułów spożywczych1310
Dostawa warzyw i owoców1307
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan1285
WZO1999
Kontrola zarządcza - 2020 r.2693
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia2655
Druki wniosków2801
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie1111
Budowa drogi pożarowej1105
2020/2021 - podręczniki1998
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe1678
Bilans983
Informacja dodatkowa930
Rachunek zysków i strat1004
Zestawienie zmian w funduszu921
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie1797
Zarządzenie 22-20201980
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni1295
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni963
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki1214
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole819
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej844
Dyżury wychowawców internatu 19-25.10.202066
Dostawa mrożonek833
Dostawa wędlin i mięsa824
Dostawa nabiału818
Dostawa pieczywa789
Dostawa artkułów spożywczych823
Dostawa warzyw i owoców840
Dyżury wychowawców internatu 26.10-06.11.2020100
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie871
Dyżury wychowawców internatu 11-15.11.202067
Dyżury wychowawców internatu 16-29.11.202071
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan810
Kształcenie praktyczne 30.11-22.12.202052
Dyżury wychowawców internatu 30.11-22.12.202073
Dostawa artkułów spożywczych - II przetarg771
Dzień wolny - 24.12.20202065
2020b1357
Dyżury wychowawców internatu od 17.01.2021101
Razem804373

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 905506