Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

DokumentOdwiedzin
Redakcja96890
Regulamin rekrutacji9803
Dane teleadresowe szkoły21481
Dyrekcja szkoły18019
Administracja Szkoły16932
mięso i wędliny7611
nabiał7005
pieczywo6956
warzywa i owoce7054
Program rozwoju szkoły9926
egzamin maturalny11216
podanie9190
Zakładanie konta8104
Statut ZSL8572
Regulamin Internatu ZSL8984
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze7750
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20125339
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20135736
artykuły spożywcze4163
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty6707
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty5666
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR6454
sprzęt kuchenny3716
2012 - sprzęt kuchenny6371
2012 - termomodernizacja - projekt6393
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg5870
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap5796
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20137008
Plany Rozwoju Zawodowego5136
2013 - internat - meble6005
2013 - internat - podłogi5873
lista przyjętych do klasy I5309
2013 - garaże5506
2013 - garaże - II przetarg5469
2013 - garaże - III przetarg5346
2013 - pałac - wejście główne i ganek5269
2014 - gaz6270
2014 - artykuły spożywcze5925
2014 - mięso i wędliny5994
2014 - nabiał5697
2014 - pieczywo6033
2014 - warzywa i owoce5561
Statut - TL Warcino9032
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie6691
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg6453
2014 - pałac - sanitariaty5197
Status prawny8956
Organizacja10118
Organa szkoły9218
Mienie i finanse8261
Rejestry-ewidencje-archiwa8475
Sprawy9527
Lokalizacja8626
2014 - mrożonki4319
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej6944
2015 - Izolacja i drenarka5501
2015 - Remont dróg5063
lista892
2015 - Plac postojowy5019
Regulamin strony internetowej szkoły5689
2015 - Adaptacja kotłowni4966
2015 - Artykuły spożywcze4384
2015 - Mięso i wędliny4366
2015 - Warzywa i owoce5024
2015 - Nabiał4342
2015 - Pieczywo4716
2015 - Mrożonki4961
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg4766
2015 - gaz4384
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg4357
2015 - Nabiał - przetarg4496
2016 - Plac postojowy4675
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu5994
2016 - Remont pałacu3759
Ogólne Warunki Ubezpieczenia4483
Kontrola zarządcza - 2015 r.2576
Kontrola zarządcza - 2016 r.4042
2016 - Artykuły spożywcze3247
2016 - Mieso i wędliny3185
2016 - Mrożonki3376
2016 - Nabiał3430
2016 - Pieczywo3280
2016 - Warzywa i owoce3177
2016 - Gaz propan3200
Kontrola zarządcza - 2017 r.4020
Kontrola zarządcza - 2014 r.2403
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.2848
Regulamin korzystania z e-dziennika4706
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi2981
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych3078
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna3005
Wyżywienie12385
Fundusz Rady Rodziców6629
Opłata za pobyt w internacie9977
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej2830
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego2623
2017 - artykuły spożywcze2624
2017 - mięso i wędliny2551
2017 - mrożonki2746
2017 - nabiał2770
2017 - owoce i warzywa2713
2017 - pieczywo2673
2017 - gaz2467
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej3545
kontrola zarządcza - 2018 r.3163
2018 - dostawa samochodu4464
Kontakt9097
Polityka bezpieczeństwa informacji4479
Klauzula informacyjna4197
2018/2019 - podręczniki1034
2018 - dostawa mrożonek1854
2018 - dostawa pieczywa1866
2018 - dostawa nabiału1690
2018 - dostawa mięsa i wędlin1810
2018 - dostawa artykułów spożywczych1699
2018 - dostawa warzyw i owoców1941
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu3250
2018 - dostawa gazu propan1659
Kontrola zarządcza - 2019 r.2620
Bilans1495
Informacja dodatkowa1589
Rachunek zysków i strat1603
Zestawienie zmian w funduszu1470
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych2246
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie1546
2019/2020 - podręczniki909
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego3871
Procedury bezpieczeństwa2296
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek1449
Dostawa mięsa i wędlin1427
Dostawa nabiału1455
Dostawa pieczywa1503
Dostawa artykułów spożywczych1490
Dostawa warzyw i owoców1504
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan1496
WZO2200
Kontrola zarządcza - 2020 r.3095
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia3075
Druki wniosków3220
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie1287
Budowa drogi pożarowej1286
2020/2021 - podręczniki2232
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe1906
Bilans1160
Informacja dodatkowa1110
Rachunek zysków i strat1188
Zestawienie zmian w funduszu1101
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie2162
Zarządzenie 22-20202362
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni1468
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni1127
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki1398
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole995
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej1022
Dyżury wychowawców internatu 19-25.10.202066
Dostawa mrożonek1015
Dostawa wędlin i mięsa1002
Dostawa nabiału1001
Dostawa pieczywa951
Dostawa artkułów spożywczych1005
Dostawa warzyw i owoców1023
Dyżury wychowawców internatu 26.10-06.11.2020100
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie1046
Dyżury wychowawców internatu 11-15.11.202067
Dyżury wychowawców internatu 16-29.11.202071
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan999
Kształcenie praktyczne 30.11-22.12.202052
Dyżury wychowawców internatu 30.11-22.12.202073
Dostawa artkułów spożywczych - II przetarg946
Dzień wolny - 24.12.20202499
2020b1623
Dyżury wychowawców internatu od 17.01.2021101
Razem844406

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 945539