Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

DokumentOdwiedzin
Redakcja88852
Regulamin rekrutacji9328
Dane teleadresowe szkoły20213
Dyrekcja szkoły16817
Administracja Szkoły15663
mięso i wędliny7117
nabiał6553
pieczywo6501
warzywa i owoce6625
Program rozwoju szkoły9411
egzamin maturalny10750
podanie8757
Zakładanie konta7625
Statut ZSL8073
Regulamin Internatu ZSL8529
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze7306
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124893
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20135314
artykuły spożywcze3740
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty6080
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty5035
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR5822
sprzęt kuchenny3280
2012 - sprzęt kuchenny5737
2012 - termomodernizacja - projekt5756
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg5318
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap5235
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20136532
Plany Rozwoju Zawodowego4222
2013 - internat - meble5419
2013 - internat - podłogi5217
lista przyjętych do klasy I4843
2013 - garaże4902
2013 - garaże - II przetarg4902
2013 - garaże - III przetarg4782
2013 - pałac - wejście główne i ganek4651
2014 - gaz5079
2014 - artykuły spożywcze5319
2014 - mięso i wędliny5368
2014 - nabiał5078
2014 - pieczywo5370
2014 - warzywa i owoce4964
Statut - TL Warcino8358
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie6031
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg5820
2014 - pałac - sanitariaty4534
Status prawny7796
Organizacja8991
Organa szkoły8142
Mienie i finanse7236
Rejestry-ewidencje-archiwa7439
Sprawy8462
Lokalizacja7533
2014 - mrożonki3744
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej6348
2015 - Izolacja i drenarka4866
2015 - Remont dróg4432
lista892
2015 - Plac postojowy4363
Regulamin strony internetowej szkoły5068
2015 - Adaptacja kotłowni4333
2015 - Artykuły spożywcze3774
2015 - Mięso i wędliny3748
2015 - Warzywa i owoce4368
2015 - Nabiał3735
2015 - Pieczywo4121
2015 - Mrożonki4313
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg4131
2015 - gaz3806
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg3756
2015 - Nabiał - przetarg3934
2016 - Plac postojowy4104
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu5387
2016 - Remont pałacu3185
Ogólne Warunki Ubezpieczenia3924
Kontrola zarządcza - 2015 r.2114
Kontrola zarządcza - 2016 r.3416
2016 - Artykuły spożywcze2691
2016 - Mieso i wędliny2637
2016 - Mrożonki2779
2016 - Nabiał2902
2016 - Pieczywo2675
2016 - Warzywa i owoce2640
2016 - Gaz propan2677
Kontrola zarządcza - 2017 r.3464
Kontrola zarządcza - 2014 r.1981
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.2409
Regulamin korzystania z e-dziennika4122
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi2432
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych2547
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna2399
Wyżywienie11792
Fundusz Rady Rodziców6045
Opłata za pobyt w internacie9313
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej2286
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego2109
2017 - artykuły spożywcze2119
2017 - mięso i wędliny2066
2017 - mrożonki2186
2017 - nabiał2216
2017 - owoce i warzywa2146
2017 - pieczywo2133
2017 - gaz1963
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej2956
kontrola zarządcza - 2018 r.2637
2018 - dostawa samochodu3981
Kontakt7912
Polityka bezpieczeństwa informacji3379
Klauzula informacyjna3155
2018/2019 - podręczniki1034
2018 - dostawa mrożonek1333
2018 - dostawa pieczywa1387
2018 - dostawa nabiału1223
2018 - dostawa mięsa i wędlin1338
2018 - dostawa artykułów spożywczych1258
2018 - dostawa warzyw i owoców1443
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu2699
2018 - dostawa gazu propan1217
Kontrola zarządcza - 2019 r.2092
Bilans1051
Informacja dodatkowa1133
Rachunek zysków i strat1126
Zestawienie zmian w funduszu1020
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych1756
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie1057
2019/2020 - podręczniki909
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego2338
Procedury bezpieczeństwa1779
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek963
Dostawa mięsa i wędlin951
Dostawa nabiału977
Dostawa pieczywa1002
Dostawa artykułów spożywczych1020
Dostawa warzyw i owoców1026
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan988
WZO1677
Kontrola zarządcza - 2020 r.2104
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia2071
Druki wniosków2212
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie832
Budowa drogi pożarowej803
2020/2021 - podręczniki1631
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe1310
Bilans697
Informacja dodatkowa658
Rachunek zysków i strat700
Zestawienie zmian w funduszu650
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie1444
Zarządzenie 22-20201381
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni999
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni682
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki917
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole545
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej569
Dyżury wychowawców internatu 19-25.10.202066
Dostawa mrożonek557
Dostawa wędlin i mięsa531
Dostawa nabiału539
Dostawa pieczywa530
Dostawa artkułów spożywczych547
Dostawa warzyw i owoców560
Dyżury wychowawców internatu 26.10-06.11.2020100
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie589
Dyżury wychowawców internatu 11-15.11.202067
Dyżury wychowawców internatu 16-29.11.202071
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan529
Kształcenie praktyczne 30.11-22.12.202052
Dyżury wychowawców internatu 30.11-22.12.202073
Dostawa artkułów spożywczych - II przetarg511
Dzień wolny - 24.12.20201414
2020b955
Dyżury wychowawców internatu od 17.01.2021101
Razem738079

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 839212