Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za pobyt w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
Archiwum
Działalność bieżąca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14
EM
deklaracja EM 2020-2021

DokumentOdwiedzin
Redakcja78076
Regulamin rekrutacji8800
Dane teleadresowe szkoły18554
Dyrekcja szkoły14972
Administracja Szkoły14065
mięso i wędliny6602
nabiał6032
pieczywo6002
warzywa i owoce6129
Program rozwoju szkoły8862
egzamin maturalny10208
podanie8272
Zakładanie konta7088
Statut ZSL7515
Regulamin Internatu ZSL8007
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6822
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124386
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134824
artykuły spożywcze3259
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty5320
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty4351
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR5155
sprzęt kuchenny2803
2012 - sprzęt kuchenny5073
2012 - termomodernizacja - projekt5122
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4736
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4621
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135995
Plany Rozwoju Zawodowego3695
2013 - internat - meble4775
2013 - internat - podłogi4564
lista przyjętych do klasy I4340
2013 - garaże4273
2013 - garaże - II przetarg4287
2013 - garaże - III przetarg4128
2013 - pałac - wejście główne i ganek4027
2014 - gaz4430
2014 - artykuły spożywcze4693
2014 - mięso i wędliny4699
2014 - nabiał4424
2014 - pieczywo4666
2014 - warzywa i owoce4339
Statut - TL Warcino7600
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie5359
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg5115
2014 - pałac - sanitariaty3854
Status prawny6311
Organizacja7563
Organa szkoły6787
Mienie i finanse6000
Rejestry-ewidencje-archiwa6199
Sprawy7126
Lokalizacja6250
2014 - mrożonki3107
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5665
2015 - Izolacja i drenarka4187
2015 - Remont dróg3737
lista892
2015 - Plac postojowy3680
Regulamin strony internetowej szkoły4395
2015 - Adaptacja kotłowni3662
2015 - Artykuły spożywcze3088
2015 - Mięso i wędliny3058
2015 - Warzywa i owoce3669
2015 - Nabiał3104
2015 - Pieczywo3503
2015 - Mrożonki3619
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg3443
2015 - gaz3182
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg3109
2015 - Nabiał - przetarg3286
2016 - Plac postojowy3487
Zakładanie konta - logowanie do systemu8631
Pliki do pobrania9140
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu4701
2016 - Remont pałacu2525
Ogólne Warunki Ubezpieczenia3308
Informacje szczegółowe4981
Zgłaszanie szkody3680
Kontrola zarządcza - 2015 r.1572
Kontrola zarządcza - 2016 r.2733
2016 - Artykuły spożywcze2086
2016 - Mieso i wędliny2031
2016 - Mrożonki2132
2016 - Nabiał2289
2016 - Pieczywo2025
2016 - Warzywa i owoce2086
2016 - Gaz propan2053
Kontrola zarządcza - 2017 r.2831
Kontrola zarządcza - 2014 r.1473
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1910
Regulamin korzystania z e-dziennika3472
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1844
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1924
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1757
Wyżywienie10895
Fundusz Rady Rodziców5197
Opłata za pobyt w internacie8357
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1648
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1522
2017 - artykuły spożywcze1545
2017 - mięso i wędliny1533
2017 - mrożonki1582
2017 - nabiał1635
2017 - owoce i warzywa1541
2017 - pieczywo1549
2017 - gaz1414
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej2301
kontrola zarządcza - 2018 r.2026
20171952
20162006
2018 - dostawa samochodu3447
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej2073
Kontakt2887
Polityka bezpieczeństwa informacji2106
Klauzula informacyjna1938
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców2086
2018 - dostawa mrożonek793
2018 - dostawa pieczywa818
2018 - dostawa nabiału729
2018 - dostawa mięsa i wędlin813
2018 - dostawa artykułów spożywczych767
2018 - dostawa warzyw i owoców908
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu1978
2018 - dostawa gazu propan712
Kontrola zarządcza - 2019 r.1499
20191788
Bilans542
Informacja dodatkowa610
Rachunek zysków i strat620
Zestawienie zmian w funduszu509
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych1244
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie560
2019/2020 - podręczniki909
Informacja1639
1065
3
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego1064
Procedury bezpieczeństwa1160
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek459
Dostawa mięsa i wędlin436
Dostawa nabiału451
Dostawa pieczywa482
Dostawa artykułów spożywczych500
Dostawa warzyw i owoców518
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan475
WZO1037
Kontrola zarządcza - 2020 r.877
2018294
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
2020a346
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia787
Druki wniosków841
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
2013198
2014217
2015224
2016210
2017215
2018218
2019211
2020268
2019226
2020265
2020543
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie323
Budowa drogi pożarowej314
2020/2021 - podręczniki863
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe511
Bilans197
Informacja dodatkowa177
Rachunek zysków i strat189
Zestawienie zmian w funduszu185
Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I780
Lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I374
Lista osób przyjętych do klasy I584
Lista osób nieprzyjętych do klasy I367
Listy uczniów klasy pierwszej839
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie835
Zarządzenie 22-2020237
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni306
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni145
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki106
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole75
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej67
Dyżury wychowawców internatu 19-25.10.202066
Dostawa mrożonek67
Dostawa wędlin i mięsa66
Dostawa nabiału74
Dostawa pieczywa73
Dostawa artkułów spożywczych89
Dostawa warzyw i owoców94
Dyżury wychowawców internatu 26.10-06.11.2020100
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie100
Dyżury wychowawców internatu 11-15.11.202067
Dyżury wychowawców internatu 16-29.11.202071
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan69
Kształcenie praktyczne 30.11-22.12.202052
Dyżury wychowawców internatu 30.11-22.12.202073
Dostawa artkułów spożywczych - II przetarg49
Dzień wolny - 24.12.202088
deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego193
2020b92
Dyżury wychowawców internatu od 17.01.202148
Razem658873

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 712369