Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja61787
Regulamin rekrutacji8384
Dane teleadresowe szkoły16581
Dyrekcja szkoły12710
Administracja Szkoły12047
mięso i wędliny6197
nabiał5659
pieczywo5576
warzywa i owoce5707
Program rozwoju szkoły8295
egzamin maturalny9752
podanie7863
Zakładanie konta6703
Statut ZSL6990
Regulamin Internatu ZSL7399
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6412
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20123928
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134385
artykuły spożywcze2855
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4559
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3598
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4445
sprzęt kuchenny2360
2012 - sprzęt kuchenny4338
2012 - termomodernizacja - projekt4378
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4183
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4040
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135517
Plany Rozwoju Zawodowego3237
2013 - internat - meble4004
2013 - internat - podłogi3773
lista przyjętych do klasy I3808
2013 - garaże3610
2013 - garaże - II przetarg3593
2013 - garaże - III przetarg3474
2013 - pałac - wejście główne i ganek3349
2014 - gaz3798
2014 - artykuły spożywcze3963
2014 - mięso i wędliny3901
2014 - nabiał3673
2014 - pieczywo3890
2014 - warzywa i owoce3589
Statut - TL Warcino6228
WZO6159
2014 - termomodernizacja - wykonanie4473
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4157
2014 - pałac - sanitariaty2972
Status prawny4914
Organizacja5822
Organa szkoły5369
Mienie i finanse4790
Rejestry-ewidencje-archiwa4962
Sprawy5533
Lokalizacja5057
2014 - mrożonki2483
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5021
2015 - Izolacja i drenarka3459
2015 - Remont dróg3059
lista892
2015 - Plac postojowy2969
Regulamin strony internetowej szkoły3483
2015 - Adaptacja kotłowni2914
2015 - Artykuły spożywcze2408
2015 - Mięso i wędliny2342
2015 - Warzywa i owoce2883
2015 - Nabiał2436
2015 - Pieczywo2780
2015 - Mrożonki2831
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2666
2015 - gaz2582
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2408
2015 - Nabiał - przetarg2562
2016 - Plac postojowy2823
Zakładanie konta - logowanie do systemu6322
Pliki do pobrania6213
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu3457
2016 - Remont pałacu1801
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2625
Informacje szczegółowe3377
Zgłaszanie szkody2619
Kontrola zarządcza - 2015 r.1153
Kontrola zarządcza - 2016 r.2079
2016 - Artykuły spożywcze1519
2016 - Mieso i wędliny1478
2016 - Mrożonki1504
2016 - Nabiał1722
2016 - Pieczywo1391
2016 - Warzywa i owoce1507
2016 - Gaz propan1436
Kontrola zarządcza - 2017 r.2174
Kontrola zarządcza - 2014 r.1073
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1490
Regulamin korzystania z e-dziennika2589
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1257
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1262
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1069
Wyżywienie7632
Fundusz Rady Rodziców3606
Opłata za zakwaterowanie w internacie5562
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1046
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego962
2017 - artykuły spożywcze1011
2017 - mięso i wędliny1011
2017 - mrożonki933
2017 - nabiał1058
2017 - owoce i warzywa919
2017 - pieczywo953
2017 - gaz861
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1400
kontrola zarządcza - 2018 r.1376
20171341
20161402
2018 - dostawa samochodu3002
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1581
Kontakt1373
Polityka bezpieczeństwa informacji888
Klauzula informacyjna835
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców863
2018 - dostawa mrożonek319
2018 - dostawa pieczywa319
2018 - dostawa nabiału286
2018 - dostawa mięsa i wędlin340
2018 - dostawa artykułów spożywczych312
2018 - dostawa warzyw i owoców368
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu738
2018 - dostawa gazu propan297
Kontrola zarządcza - 2019r.522
2018941
Bilans133
Informacja dodatkowa130
Rachunek zysków i strat147
Zestawienie zmian w funduszu108
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych799
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie129
2019/2020 - podręczniki596
Informacja453
115
3
WSDZ104
Procedury bezpieczeństwa90
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe43
Dostawa mrożonek28
Dostawa mięsa i wędlin31
Dostawa nabiału28
Dostawa pieczywa41
Dostawa artykułów spożywczych23
Dostawa warzyw i owoców32
Razem509782

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 563277