Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

DokumentOdwiedzin
Redakcja81073
Regulamin rekrutacji8872
Dane teleadresowe szkoły18958
Dyrekcja szkoły15460
Administracja Szkoły14376
mięso i wędliny6677
nabiał6121
pieczywo6072
warzywa i owoce6193
Program rozwoju szkoły8950
egzamin maturalny10281
podanie8341
Zakładanie konta7157
Statut ZSL7597
Regulamin Internatu ZSL8085
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6886
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124457
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134891
artykuły spożywcze3327
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty5491
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty4468
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR5254
sprzęt kuchenny2880
2012 - sprzęt kuchenny5175
2012 - termomodernizacja - projekt5224
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4819
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4722
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20136070
Plany Rozwoju Zawodowego3777
2013 - internat - meble4871
2013 - internat - podłogi4667
lista przyjętych do klasy I4414
2013 - garaże4372
2013 - garaże - II przetarg4383
2013 - garaże - III przetarg4227
2013 - pałac - wejście główne i ganek4120
2014 - gaz4520
2014 - artykuły spożywcze4804
2014 - mięso i wędliny4808
2014 - nabiał4520
2014 - pieczywo4772
2014 - warzywa i owoce4450
Statut - TL Warcino7743
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie5461
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg5238
2014 - pałac - sanitariaty3963
Status prawny6564
Organizacja7860
Organa szkoły7046
Mienie i finanse6224
Rejestry-ewidencje-archiwa6411
Sprawy7375
Lokalizacja6460
2014 - mrożonki3204
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5772
2015 - Izolacja i drenarka4285
2015 - Remont dróg3828
lista892
2015 - Plac postojowy3782
Regulamin strony internetowej szkoły4489
2015 - Adaptacja kotłowni3758
2015 - Artykuły spożywcze3184
2015 - Mięso i wędliny3160
2015 - Warzywa i owoce3780
2015 - Nabiał3188
2015 - Pieczywo3588
2015 - Mrożonki3721
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg3542
2015 - gaz3266
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg3198
2015 - Nabiał - przetarg3388
2016 - Plac postojowy3580
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu4800
2016 - Remont pałacu2614
Ogólne Warunki Ubezpieczenia3394
Kontrola zarządcza - 2015 r.1649
Kontrola zarządcza - 2016 r.2847
2016 - Artykuły spożywcze2171
2016 - Mieso i wędliny2132
2016 - Mrożonki2231
2016 - Nabiał2371
2016 - Pieczywo2131
2016 - Warzywa i owoce2171
2016 - Gaz propan2171
Kontrola zarządcza - 2017 r.2936
Kontrola zarządcza - 2014 r.1542
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1975
Regulamin korzystania z e-dziennika3560
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1931
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych2017
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1857
Wyżywienie11168
Fundusz Rady Rodziców5399
Opłata za pobyt w internacie8625
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1743
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1605
2017 - artykuły spożywcze1626
2017 - mięso i wędliny1606
2017 - mrożonki1671
2017 - nabiał1722
2017 - owoce i warzywa1630
2017 - pieczywo1629
2017 - gaz1486
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej2398
kontrola zarządcza - 2018 r.2115
2018 - dostawa samochodu3526
Kontakt3430
Polityka bezpieczeństwa informacji2333
Klauzula informacyjna2132
2018/2019 - podręczniki1034
2018 - dostawa mrożonek864
2018 - dostawa pieczywa908
2018 - dostawa nabiału796
2018 - dostawa mięsa i wędlin885
2018 - dostawa artykułów spożywczych836
2018 - dostawa warzyw i owoców986
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu2160
2018 - dostawa gazu propan787
Kontrola zarządcza - 2019 r.1584
Bilans630
Informacja dodatkowa688
Rachunek zysków i strat697
Zestawienie zmian w funduszu579
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych1319
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie632
2019/2020 - podręczniki909
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego1262
Procedury bezpieczeństwa1246
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek530
Dostawa mięsa i wędlin514
Dostawa nabiału534
Dostawa pieczywa558
Dostawa artykułów spożywczych577
Dostawa warzyw i owoców600
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan544
WZO1134
Kontrola zarządcza - 2020 r.1068
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia998
Druki wniosków1040
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie396
Budowa drogi pożarowej380
2020/2021 - podręczniki1036
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe670
Bilans268
Informacja dodatkowa244
Rachunek zysków i strat260
Zestawienie zmian w funduszu255
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie927
Zarządzenie 22-2020420
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni489
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni235
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki195
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole138
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej145
Dyżury wychowawców internatu 19-25.10.202066
Dostawa mrożonek127
Dostawa wędlin i mięsa117
Dostawa nabiału130
Dostawa pieczywa127
Dostawa artkułów spożywczych144
Dostawa warzyw i owoców146
Dyżury wychowawców internatu 26.10-06.11.2020100
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie177
Dyżury wychowawców internatu 11-15.11.202067
Dyżury wychowawców internatu 16-29.11.202071
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan127
Kształcenie praktyczne 30.11-22.12.202052
Dyżury wychowawców internatu 30.11-22.12.202073
Dostawa artkułów spożywczych - II przetarg107
Dzień wolny - 24.12.2020291
2020b288
Dyżury wychowawców internatu od 17.01.2021101
Razem634498

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 735631