Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja59931
Regulamin rekrutacji8333
Dane teleadresowe szkoły16258
Dyrekcja szkoły12305
Administracja Szkoły11746
mięso i wędliny6138
nabiał5609
pieczywo5515
warzywa i owoce5647
Program rozwoju szkoły8196
egzamin maturalny9685
podanie7808
Zakładanie konta6644
Statut ZSL6888
Regulamin Internatu ZSL7336
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6350
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20123863
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134325
artykuły spożywcze2799
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4460
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3488
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4342
sprzęt kuchenny2299
2012 - sprzęt kuchenny4220
2012 - termomodernizacja - projekt4247
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4094
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap3967
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135455
Plany Rozwoju Zawodowego3179
2013 - internat - meble3905
2013 - internat - podłogi3666
lista przyjętych do klasy I3734
2013 - garaże3517
2013 - garaże - II przetarg3481
2013 - garaże - III przetarg3375
2013 - pałac - wejście główne i ganek3245
2014 - gaz3703
2014 - artykuły spożywcze3848
2014 - mięso i wędliny3777
2014 - nabiał3556
2014 - pieczywo3773
2014 - warzywa i owoce3476
Statut - TL Warcino5997
WZO5944
2014 - termomodernizacja - wykonanie4361
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4042
2014 - pałac - sanitariaty2857
Status prawny4705
Organizacja5573
Organa szkoły5143
Mienie i finanse4605
Rejestry-ewidencje-archiwa4798
Sprawy5323
Lokalizacja4868
2014 - mrożonki2388
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej4932
2015 - Izolacja i drenarka3340
2015 - Remont dróg2972
lista892
2015 - Plac postojowy2865
Regulamin strony internetowej szkoły3351
2015 - Adaptacja kotłowni2798
2015 - Artykuły spożywcze2306
2015 - Mięso i wędliny2236
2015 - Warzywa i owoce2765
2015 - Nabiał2339
2015 - Pieczywo2680
2015 - Mrożonki2723
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2561
2015 - gaz2495
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2312
2015 - Nabiał - przetarg2457
2016 - Plac postojowy2748
Zakładanie konta - logowanie do systemu6164
Pliki do pobrania5982
Podręczniki w roku szkolnym 2016/20172597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu3279
2016 - Remont pałacu1698
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2528
Informacje szczegółowe3191
Zgłaszanie szkody2487
Kontrola zarządcza - 2015 r.1097
Kontrola zarządcza - 2016 r.1987
2016 - Artykuły spożywcze1442
2016 - Mieso i wędliny1409
2016 - Mrożonki1413
2016 - Nabiał1615
2016 - Pieczywo1299
2016 - Warzywa i owoce1415
2016 - Gaz propan1351
Kontrola zarządcza - 2017 r.2087
Kontrola zarządcza - 2014 r.1024
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1433
Regulamin korzystania z e-dziennika2461
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1176
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1178
Podręczniki w roku szkolnym 2017/20182851
2017 - Oferta - energia elektryczna972
Wyżywienie7065
Fundusz Rady Rodziców3334
Opłata za zakwaterowanie w internacie5180
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej954
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego879
2017 - artykuły spożywcze939
2017 - mięso i wędliny931
2017 - mrożonki850
2017 - nabiał975
2017 - owoce i warzywa829
2017 - pieczywo884
2017 - gaz777
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1285
kontrola zarządcza - 2018 r.1286
20171254
20161315
2018 - dostawa samochodu2937
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1434
Kontakt1197
Polityka bezpieczeństwa informacji759
Klauzula informacyjna698
Podręczniki w roku szkolnym 2018/20191034
Rada Rodziców671
2018 - dostawa mrożonek260
2018 - dostawa pieczywa253
2018 - dostawa nabiału231
2018 - dostawa mięsa i wędlin276
2018 - dostawa artykułów spożywczych257
2018 - dostawa warzyw i owoców290
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu598
2018 - dostawa gazu propan239
Kontrola zarządcza - 2019r.402
2018727
Bilans68
Informacja dodatkowa64
Rachunek zysków i strat76
Zestawienie zmian w funduszu54
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych732
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie67
Podręczniki w roku szkolnym 2019/2020476
Informacja246
11
3
Razem491838

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 545333