Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

DokumentOdwiedzin
Redakcja98426
Regulamin rekrutacji9878
Dane teleadresowe szkoły21921
Dyrekcja szkoły18289
Administracja Szkoły17134
mięso i wędliny7698
nabiał7084
pieczywo7037
warzywa i owoce7127
Program rozwoju szkoły10004
egzamin maturalny11298
podanie9265
Zakładanie konta8187
Statut ZSL8664
Regulamin Internatu ZSL9064
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze7828
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20125421
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20135819
artykuły spożywcze4246
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty6810
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty5764
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR6555
sprzęt kuchenny3793
2012 - sprzęt kuchenny6469
2012 - termomodernizacja - projekt6494
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg5964
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap5895
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20137089
Plany Rozwoju Zawodowego5223
2013 - internat - meble6109
2013 - internat - podłogi5976
lista przyjętych do klasy I5387
2013 - garaże5595
2013 - garaże - II przetarg5564
2013 - garaże - III przetarg5441
2013 - pałac - wejście główne i ganek5364
2014 - gaz6370
2014 - artykuły spożywcze6020
2014 - mięso i wędliny6091
2014 - nabiał5796
2014 - pieczywo6128
2014 - warzywa i owoce5660
Statut - TL Warcino9147
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie6778
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg6551
2014 - pałac - sanitariaty5294
Status prawny9126
Organizacja10322
Organa szkoły9386
Mienie i finanse8444
Rejestry-ewidencje-archiwa8667
Sprawy9706
Lokalizacja8807
2014 - mrożonki4413
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej7044
2015 - Izolacja i drenarka5605
2015 - Remont dróg5161
lista892
2015 - Plac postojowy5124
Regulamin strony internetowej szkoły5782
2015 - Adaptacja kotłowni5070
2015 - Artykuły spożywcze4487
2015 - Mięso i wędliny4462
2015 - Warzywa i owoce5130
2015 - Nabiał4435
2015 - Pieczywo4816
2015 - Mrożonki5067
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg4866
2015 - gaz4491
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg4451
2015 - Nabiał - przetarg4592
2016 - Plac postojowy4759
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu6091
2016 - Remont pałacu3848
Ogólne Warunki Ubezpieczenia4568
Kontrola zarządcza - 2015 r.2651
Kontrola zarządcza - 2016 r.4141
2016 - Artykuły spożywcze3342
2016 - Mieso i wędliny3270
2016 - Mrożonki3468
2016 - Nabiał3519
2016 - Pieczywo3366
2016 - Warzywa i owoce3257
2016 - Gaz propan3280
Kontrola zarządcza - 2017 r.4111
Kontrola zarządcza - 2014 r.2477
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.2926
Regulamin korzystania z e-dziennika4795
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi3072
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych3166
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna3088
Wyżywienie12482
Fundusz Rady Rodziców6718
Opłata za pobyt w internacie10073
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej2912
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego2704
2017 - artykuły spożywcze2713
2017 - mięso i wędliny2627
2017 - mrożonki2828
2017 - nabiał2860
2017 - owoce i warzywa2804
2017 - pieczywo2757
2017 - gaz2555
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej3631
kontrola zarządcza - 2018 r.3253
2018 - dostawa samochodu4541
Kontakt9265
Polityka bezpieczeństwa informacji4648
Klauzula informacyjna4369
2018/2019 - podręczniki1034
2018 - dostawa mrożonek1940
2018 - dostawa pieczywa1949
2018 - dostawa nabiału1778
2018 - dostawa mięsa i wędlin1893
2018 - dostawa artykułów spożywczych1785
2018 - dostawa warzyw i owoców2036
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu3339
2018 - dostawa gazu propan1740
Kontrola zarządcza - 2019 r.2705
Bilans1575
Informacja dodatkowa1666
Rachunek zysków i strat1699
Zestawienie zmian w funduszu1541
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych2330
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie1623
2019/2020 - podręczniki909
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego4045
Procedury bezpieczeństwa2381
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek1521
Dostawa mięsa i wędlin1505
Dostawa nabiału1530
Dostawa pieczywa1586
Dostawa artykułów spożywczych1571
Dostawa warzyw i owoców1592
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan1573
WZO2291
Kontrola zarządcza - 2020 r.3274
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia3264
Druki wniosków3405
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie1378
Budowa drogi pożarowej1378
2020/2021 - podręczniki2334
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe2003
Bilans1235
Informacja dodatkowa1198
Rachunek zysków i strat1283
Zestawienie zmian w funduszu1199
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie2426
Zarządzenie 22-20202529
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni1547
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni1200
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki1473
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole1073
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej1107
Dyżury wychowawców internatu 19-25.10.202066
Dostawa mrożonek1091
Dostawa wędlin i mięsa1089
Dostawa nabiału1077
Dostawa pieczywa1028
Dostawa artkułów spożywczych1085
Dostawa warzyw i owoców1105
Dyżury wychowawców internatu 26.10-06.11.2020100
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie1126
Dyżury wychowawców internatu 11-15.11.202067
Dyżury wychowawców internatu 16-29.11.202071
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan1080
Kształcenie praktyczne 30.11-22.12.202052
Dyżury wychowawców internatu 30.11-22.12.202073
Dostawa artkułów spożywczych - II przetarg1015
Dzień wolny - 24.12.20202680
2020b1724
Dyżury wychowawców internatu od 17.01.2021101
Razem862425

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 963558