Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Plan lekcji
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Ubezpieczenie uczniów
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Informacje dla rodziców
Szkody
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja55297
Regulamin rekrutacji8259
Dane teleadresowe szkoły15746
Dyrekcja szkoły11716
Administracja Szkoły11248
mięso i wędliny6050
nabiał5537
pieczywo5434
warzywa i owoce5575
Program rozwoju szkoły8071
egzamin maturalny9602
podanie7732
Zakładanie konta6580
Statut ZSL6755
Regulamin Internatu ZSL7250
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6269
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20123768
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134240
artykuły spożywcze2719
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4309
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3322
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4192
sprzęt kuchenny2205
2012 - sprzęt kuchenny4042
2012 - termomodernizacja - projekt4045
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg3963
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap3853
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135365
Plany Rozwoju Zawodowego3097
2013 - internat - meble3726
2013 - internat - podłogi3489
lista przyjętych do klasy I3609
2013 - garaże3380
2013 - garaże - II przetarg3326
2013 - garaże - III przetarg3233
2013 - pałac - wejście główne i ganek3097
2014 - gaz3557
2014 - artykuły spożywcze3662
2014 - mięso i wędliny3585
2014 - nabiał3366
2014 - pieczywo3601
2014 - warzywa i owoce3301
Statut - TL Warcino5624
WZO5563
2014 - termomodernizacja - wykonanie4191
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg3797
2014 - pałac - sanitariaty2665
Status prawny4423
Organizacja5134
Organa szkoły4812
Mienie i finanse4339
Rejestry-ewidencje-archiwa4514
Sprawy4927
Lokalizacja4619
2014 - mrożonki2249
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej4791
2015 - Izolacja i drenarka3182
2015 - Remont dróg2838
lista892
2015 - Plac postojowy2709
Regulamin strony internetowej szkoły3168
2015 - Adaptacja kotłowni2631
2015 - Artykuły spożywcze2160
2015 - Mięso i wędliny2083
2015 - Warzywa i owoce2592
2015 - Nabiał2211
2015 - Pieczywo2542
2015 - Mrożonki2552
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2378
2015 - gaz2372
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2163
2015 - Nabiał - przetarg2299
2016 - Plac postojowy2628
Zakładanie konta - logowanie do systemu4811
Pliki do pobrania5004
Podręczniki w roku szkolnym 2016/20172597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu2948
2016 - Remont pałacu1534
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2319
Informacje szczegółowe2794
Zgłaszanie szkody2310
Kontrola zarządcza - 2015 r.1010
Kontrola zarządcza - 2016 r.1850
2016 - Artykuły spożywcze1323
2016 - Mieso i wędliny1300
2016 - Mrożonki1280
2016 - Nabiał1444
2016 - Pieczywo1158
2016 - Warzywa i owoce1274
2016 - Gaz propan1217
Kontrola zarządcza - 2017 r.1958
Kontrola zarządcza - 2014 r.950
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1364
Regulamin korzystania z e-dziennika2263
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1048
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1046
Podręczniki w roku szkolnym 2017/20182851
2017 - Oferta - energia elektryczna841
Wyżywienie6097
Fundusz Rady Rodziców2904
Opłata za zakwaterowanie w internacie4573
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej819
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego761
2017 - artykuły spożywcze824
2017 - mięso i wędliny810
2017 - mrożonki732
2017 - nabiał837
2017 - owoce i warzywa696
2017 - pieczywo782
2017 - gaz655
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1092
kontrola zarządcza - 2018 r.1163
20171143
20161204
2018 - dostawa samochodu2844
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1131
Kontakt825
Polityka bezpieczeństwa informacji569
Klauzula informacyjna513
Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019582
Rada Rodziców392
2018 - dostawa mrożonek177
2018 - dostawa pieczywa170
2018 - dostawa nabiału158
2018 - dostawa mięsa i wędlin195
2018 - dostawa artykułów spożywczych194
2018 - dostawa warzyw i owoców199
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu349
2018 - dostawa gazu propan160
Kontrola zarządcza - 2019r.208
Plan lekcji473
2018416
Bilans13
Informacja dodatkowa9
Rachunek zysków i strat11
Zestawienie zmian w funduszu11
Razem460752

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 513473