Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Plan lekcji
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Ubezpieczenie uczniów
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Informacje dla rodziców
Szkody
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja57638
Regulamin rekrutacji8292
Dane teleadresowe szkoły15979
Dyrekcja szkoły11985
Administracja Szkoły11462
mięso i wędliny6088
nabiał5571
pieczywo5462
warzywa i owoce5604
Program rozwoju szkoły8126
egzamin maturalny9637
podanie7768
Zakładanie konta6613
Statut ZSL6815
Regulamin Internatu ZSL7289
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6303
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20123810
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134276
artykuły spożywcze2753
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4372
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3397
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4254
sprzęt kuchenny2256
2012 - sprzęt kuchenny4119
2012 - termomodernizacja - projekt4126
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4020
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap3905
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135406
Plany Rozwoju Zawodowego3129
2013 - internat - meble3805
2013 - internat - podłogi3563
lista przyjętych do klasy I3670
2013 - garaże3439
2013 - garaże - II przetarg3392
2013 - garaże - III przetarg3293
2013 - pałac - wejście główne i ganek3167
2014 - gaz3626
2014 - artykuły spożywcze3757
2014 - mięso i wędliny3661
2014 - nabiał3448
2014 - pieczywo3675
2014 - warzywa i owoce3379
Statut - TL Warcino5815
WZO5775
2014 - termomodernizacja - wykonanie4267
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg3923
2014 - pałac - sanitariaty2749
Status prawny4555
Organizacja5325
Organa szkoły4952
Mienie i finanse4467
Rejestry-ewidencje-archiwa4653
Sprawy5138
Lokalizacja4750
2014 - mrożonki2309
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej4858
2015 - Izolacja i drenarka3257
2015 - Remont dróg2891
lista892
2015 - Plac postojowy2776
Regulamin strony internetowej szkoły3250
2015 - Adaptacja kotłowni2707
2015 - Artykuły spożywcze2221
2015 - Mięso i wędliny2142
2015 - Warzywa i owoce2665
2015 - Nabiał2263
2015 - Pieczywo2602
2015 - Mrożonki2624
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2461
2015 - gaz2430
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2228
2015 - Nabiał - przetarg2366
2016 - Plac postojowy2679
Zakładanie konta - logowanie do systemu5937
Pliki do pobrania5745
Podręczniki w roku szkolnym 2016/20172597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu3108
2016 - Remont pałacu1603
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2399
Informacje szczegółowe2944
Zgłaszanie szkody2391
Kontrola zarządcza - 2015 r.1053
Kontrola zarządcza - 2016 r.1912
2016 - Artykuły spożywcze1380
2016 - Mieso i wędliny1353
2016 - Mrożonki1340
2016 - Nabiał1519
2016 - Pieczywo1218
2016 - Warzywa i owoce1333
2016 - Gaz propan1279
Kontrola zarządcza - 2017 r.2011
Kontrola zarządcza - 2014 r.984
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1397
Regulamin korzystania z e-dziennika2341
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1105
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1109
Podręczniki w roku szkolnym 2017/20182851
2017 - Oferta - energia elektryczna895
Wyżywienie6416
Fundusz Rady Rodziców3057
Opłata za zakwaterowanie w internacie4852
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej874
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego815
2017 - artykuły spożywcze874
2017 - mięso i wędliny859
2017 - mrożonki790
2017 - nabiał893
2017 - owoce i warzywa747
2017 - pieczywo829
2017 - gaz707
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1174
kontrola zarządcza - 2018 r.1211
20171193
20161254
2018 - dostawa samochodu2892
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1293
Kontakt1008
Polityka bezpieczeństwa informacji654
Klauzula informacyjna598
Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019860
Rada Rodziców498
2018 - dostawa mrożonek218
2018 - dostawa pieczywa209
2018 - dostawa nabiału192
2018 - dostawa mięsa i wędlin235
2018 - dostawa artykułów spożywczych223
2018 - dostawa warzyw i owoców238
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu452
2018 - dostawa gazu propan193
Kontrola zarządcza - 2019r.287
Plan lekcji651
2018566
Bilans31
Informacja dodatkowa24
Rachunek zysków i strat29
Zestawienie zmian w funduszu23
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych622
Razem476011

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 528732