Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja63294
Regulamin rekrutacji8424
Dane teleadresowe szkoły16817
Dyrekcja szkoły13036
Administracja Szkoły12320
mięso i wędliny6249
nabiał5697
pieczywo5620
warzywa i owoce5760
Program rozwoju szkoły8351
egzamin maturalny9802
podanie7907
Zakładanie konta6755
Statut ZSL7063
Regulamin Internatu ZSL7456
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6462
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20123981
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134435
artykuły spożywcze2908
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4664
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3698
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4533
sprzęt kuchenny2410
2012 - sprzęt kuchenny4426
2012 - termomodernizacja - projekt4481
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4247
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4105
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135568
Plany Rozwoju Zawodowego3289
2013 - internat - meble4109
2013 - internat - podłogi3881
lista przyjętych do klasy I3876
2013 - garaże3696
2013 - garaże - II przetarg3671
2013 - garaże - III przetarg3557
2013 - pałac - wejście główne i ganek3442
2014 - gaz3880
2014 - artykuły spożywcze4061
2014 - mięso i wędliny4033
2014 - nabiał3776
2014 - pieczywo4004
2014 - warzywa i owoce3691
Statut - TL Warcino6433
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie4577
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4278
2014 - pałac - sanitariaty3090
Status prawny5083
Organizacja6049
Organa szkoły5577
Mienie i finanse4958
Rejestry-ewidencje-archiwa5113
Sprawy5737
Lokalizacja5193
2014 - mrożonki2562
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5089
2015 - Izolacja i drenarka3550
2015 - Remont dróg3152
lista892
2015 - Plac postojowy3044
Regulamin strony internetowej szkoły3596
2015 - Adaptacja kotłowni3008
2015 - Artykuły spożywcze2491
2015 - Mięso i wędliny2441
2015 - Warzywa i owoce2979
2015 - Nabiał2519
2015 - Pieczywo2861
2015 - Mrożonki2927
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2764
2015 - gaz2658
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2483
2015 - Nabiał - przetarg2653
2016 - Plac postojowy2896
Zakładanie konta - logowanie do systemu6476
Pliki do pobrania6460
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu3621
2016 - Remont pałacu1906
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2717
Informacje szczegółowe3540
Zgłaszanie szkody2734
Kontrola zarządcza - 2015 r.1200
Kontrola zarządcza - 2016 r.2175
2016 - Artykuły spożywcze1593
2016 - Mieso i wędliny1539
2016 - Mrożonki1586
2016 - Nabiał1801
2016 - Pieczywo1473
2016 - Warzywa i owoce1591
2016 - Gaz propan1513
Kontrola zarządcza - 2017 r.2258
Kontrola zarządcza - 2014 r.1116
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1540
Regulamin korzystania z e-dziennika2705
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1341
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1358
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1158
Wyżywienie8159
Fundusz Rady Rodziców3818
Opłata za zakwaterowanie w internacie5887
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1116
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1040
2017 - artykuły spożywcze1077
2017 - mięso i wędliny1083
2017 - mrożonki1011
2017 - nabiał1139
2017 - owoce i warzywa999
2017 - pieczywo1017
2017 - gaz939
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1514
kontrola zarządcza - 2018 r.1461
20171424
20161487
2018 - dostawa samochodu3051
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1731
Kontakt1552
Polityka bezpieczeństwa informacji1002
Klauzula informacyjna948
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców1011
2018 - dostawa mrożonek370
2018 - dostawa pieczywa376
2018 - dostawa nabiału339
2018 - dostawa mięsa i wędlin391
2018 - dostawa artykułów spożywczych358
2018 - dostawa warzyw i owoców434
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu884
2018 - dostawa gazu propan341
Kontrola zarządcza - 2019r.634
20181125
Bilans181
Informacja dodatkowa186
Rachunek zysków i strat211
Zestawienie zmian w funduszu154
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych856
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie182
2019/2020 - podręczniki654
Informacja636
226
3
WSDZ195
Procedury bezpieczeństwa184
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe92
Dostawa mrożonek71
Dostawa mięsa i wędlin72
Dostawa nabiału69
Dostawa pieczywa95
Dostawa artykułów spożywczych86
Dostawa warzyw i owoców91
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan96
WZO13
Razem525765

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 579260