Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

DokumentOdwiedzin
Redakcja95507
Regulamin rekrutacji9711
Dane teleadresowe szkoły21199
Dyrekcja szkoły17765
Administracja Szkoły16661
mięso i wędliny7514
nabiał6917
pieczywo6866
warzywa i owoce6967
Program rozwoju szkoły9817
egzamin maturalny11115
podanie9098
Zakładanie konta7996
Statut ZSL8469
Regulamin Internatu ZSL8892
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze7659
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20125249
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20135646
artykuły spożywcze4074
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty6582
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty5553
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR6329
sprzęt kuchenny3629
2012 - sprzęt kuchenny6253
2012 - termomodernizacja - projekt6272
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg5763
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap5689
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20136907
Plany Rozwoju Zawodowego5044
2013 - internat - meble5888
2013 - internat - podłogi5748
lista przyjętych do klasy I5219
2013 - garaże5391
2013 - garaże - II przetarg5360
2013 - garaże - III przetarg5245
2013 - pałac - wejście główne i ganek5161
2014 - gaz6161
2014 - artykuły spożywcze5817
2014 - mięso i wędliny5889
2014 - nabiał5587
2014 - pieczywo5921
2014 - warzywa i owoce5442
Statut - TL Warcino8910
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie6571
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg6342
2014 - pałac - sanitariaty5068
Status prawny8709
Organizacja9872
Organa szkoły8986
Mienie i finanse8038
Rejestry-ewidencje-archiwa8234
Sprawy9296
Lokalizacja8394
2014 - mrożonki4216
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej6832
2015 - Izolacja i drenarka5381
2015 - Remont dróg4936
lista892
2015 - Plac postojowy4892
Regulamin strony internetowej szkoły5567
2015 - Adaptacja kotłowni4842
2015 - Artykuły spożywcze4258
2015 - Mięso i wędliny4242
2015 - Warzywa i owoce4896
2015 - Nabiał4215
2015 - Pieczywo4595
2015 - Mrożonki4827
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg4651
2015 - gaz4266
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg4241
2015 - Nabiał - przetarg4384
2016 - Plac postojowy4560
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu5878
2016 - Remont pałacu3647
Ogólne Warunki Ubezpieczenia4359
Kontrola zarządcza - 2015 r.2478
Kontrola zarządcza - 2016 r.3916
2016 - Artykuły spożywcze3140
2016 - Mieso i wędliny3070
2016 - Mrożonki3272
2016 - Nabiał3322
2016 - Pieczywo3169
2016 - Warzywa i owoce3077
2016 - Gaz propan3097
Kontrola zarządcza - 2017 r.3914
Kontrola zarządcza - 2014 r.2317
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.2761
Regulamin korzystania z e-dziennika4592
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi2868
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych2966
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna2881
Wyżywienie12246
Fundusz Rady Rodziców6498
Opłata za pobyt w internacie9825
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej2728
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego2514
2017 - artykuły spożywcze2517
2017 - mięso i wędliny2451
2017 - mrożonki2643
2017 - nabiał2668
2017 - owoce i warzywa2609
2017 - pieczywo2578
2017 - gaz2363
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej3444
kontrola zarządcza - 2018 r.3058
2018 - dostawa samochodu4367
Kontakt8862
Polityka bezpieczeństwa informacji4237
Klauzula informacyjna3969
2018/2019 - podręczniki1034
2018 - dostawa mrożonek1750
2018 - dostawa pieczywa1773
2018 - dostawa nabiału1593
2018 - dostawa mięsa i wędlin1711
2018 - dostawa artykułów spożywczych1602
2018 - dostawa warzyw i owoców1840
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu3111
2018 - dostawa gazu propan1571
Kontrola zarządcza - 2019 r.2517
Bilans1406
Informacja dodatkowa1500
Rachunek zysków i strat1505
Zestawienie zmian w funduszu1380
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych2150
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie1445
2019/2020 - podręczniki909
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego3653
Procedury bezpieczeństwa2195
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek1345
Dostawa mięsa i wędlin1328
Dostawa nabiału1361
Dostawa pieczywa1406
Dostawa artykułów spożywczych1400
Dostawa warzyw i owoców1398
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan1397
WZO2097
Kontrola zarządcza - 2020 r.2893
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia2863
Druki wniosków2998
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie1201
Budowa drogi pożarowej1193
2020/2021 - podręczniki2108
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe1786
Bilans1068
Informacja dodatkowa1013
Rachunek zysków i strat1090
Zestawienie zmian w funduszu1004
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie1900
Zarządzenie 22-20202168
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni1378
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni1042
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki1305
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole906
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej931
Dyżury wychowawców internatu 19-25.10.202066
Dostawa mrożonek924
Dostawa wędlin i mięsa915
Dostawa nabiału910
Dostawa pieczywa866
Dostawa artkułów spożywczych912
Dostawa warzyw i owoców924
Dyżury wychowawców internatu 26.10-06.11.2020100
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie957
Dyżury wychowawców internatu 11-15.11.202067
Dyżury wychowawców internatu 16-29.11.202071
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan900
Kształcenie praktyczne 30.11-22.12.202052
Dyżury wychowawców internatu 30.11-22.12.202073
Dostawa artkułów spożywczych - II przetarg857
Dzień wolny - 24.12.20202282
2020b1473
Dyżury wychowawców internatu od 17.01.2021101
Razem823414

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 924547