Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

DokumentOdwiedzin
Redakcja93174
Regulamin rekrutacji9482
Dane teleadresowe szkoły20606
Dyrekcja szkoły17190
Administracja Szkoły16065
mięso i wędliny7274
nabiał6700
pieczywo6649
warzywa i owoce6757
Program rozwoju szkoły9563
egzamin maturalny10891
podanie8894
Zakładanie konta7775
Statut ZSL8223
Regulamin Internatu ZSL8669
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze7444
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20125036
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20135449
artykuły spożywcze3867
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty6285
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty5241
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR6016
sprzęt kuchenny3420
2012 - sprzęt kuchenny5939
2012 - termomodernizacja - projekt5953
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg5485
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap5408
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20136683
Plany Rozwoju Zawodowego4833
2013 - internat - meble5598
2013 - internat - podłogi5422
lista przyjętych do klasy I4993
2013 - garaże5099
2013 - garaże - II przetarg5077
2013 - garaże - III przetarg4961
2013 - pałac - wejście główne i ganek4838
2014 - gaz5845
2014 - artykuły spożywcze5513
2014 - mięso i wędliny5571
2014 - nabiał5277
2014 - pieczywo5588
2014 - warzywa i owoce5153
Statut - TL Warcino8570
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie6246
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg6024
2014 - pałac - sanitariaty4745
Status prawny8146
Organizacja9352
Organa szkoły8490
Mienie i finanse7563
Rejestry-ewidencje-archiwa7747
Sprawy8793
Lokalizacja7881
2014 - mrożonki3932
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej6539
2015 - Izolacja i drenarka5072
2015 - Remont dróg4630
lista892
2015 - Plac postojowy4576
Regulamin strony internetowej szkoły5271
2015 - Adaptacja kotłowni4545
2015 - Artykuły spożywcze3962
2015 - Mięso i wędliny3941
2015 - Warzywa i owoce4572
2015 - Nabiał3926
2015 - Pieczywo4314
2015 - Mrożonki4522
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg4346
2015 - gaz3989
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg3941
2015 - Nabiał - przetarg4115
2016 - Plac postojowy4291
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu5570
2016 - Remont pałacu3361
Ogólne Warunki Ubezpieczenia4096
Kontrola zarządcza - 2015 r.2262
Kontrola zarządcza - 2016 r.3608
2016 - Artykuły spożywcze2868
2016 - Mieso i wędliny2803
2016 - Mrożonki2977
2016 - Nabiał3065
2016 - Pieczywo2876
2016 - Warzywa i owoce2816
2016 - Gaz propan2851
Kontrola zarządcza - 2017 r.3645
Kontrola zarządcza - 2014 r.2113
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.2558
Regulamin korzystania z e-dziennika4306
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi2602
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych2712
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna2596
Wyżywienie11975
Fundusz Rady Rodziców6221
Opłata za pobyt w internacie9518
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej2466
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego2263
2017 - artykuły spożywcze2267
2017 - mięso i wędliny2219
2017 - mrożonki2370
2017 - nabiał2395
2017 - owoce i warzywa2332
2017 - pieczywo2308
2017 - gaz2121
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej3149
kontrola zarządcza - 2018 r.2806
2018 - dostawa samochodu4138
Kontakt8339
Polityka bezpieczeństwa informacji3723
Klauzula informacyjna3485
2018/2019 - podręczniki1034
2018 - dostawa mrożonek1499
2018 - dostawa pieczywa1544
2018 - dostawa nabiału1362
2018 - dostawa mięsa i wędlin1481
2018 - dostawa artykułów spożywczych1398
2018 - dostawa warzyw i owoców1601
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu2858
2018 - dostawa gazu propan1352
Kontrola zarządcza - 2019 r.2253
Bilans1197
Informacja dodatkowa1274
Rachunek zysków i strat1273
Zestawienie zmian w funduszu1157
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych1903
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie1210
2019/2020 - podręczniki909
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego3154
Procedury bezpieczeństwa1939
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek1111
Dostawa mięsa i wędlin1097
Dostawa nabiału1123
Dostawa pieczywa1162
Dostawa artykułów spożywczych1168
Dostawa warzyw i owoców1164
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan1135
WZO1844
Kontrola zarządcza - 2020 r.2432
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia2390
Druki wniosków2537
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie974
Budowa drogi pożarowej959
2020/2021 - podręczniki1824
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe1503
Bilans847
Informacja dodatkowa795
Rachunek zysków i strat867
Zestawienie zmian w funduszu789
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie1633
Zarządzenie 22-20201721
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni1155
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni835
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki1079
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole681
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej707
Dyżury wychowawców internatu 19-25.10.202066
Dostawa mrożonek694
Dostawa wędlin i mięsa683
Dostawa nabiału680
Dostawa pieczywa661
Dostawa artkułów spożywczych690
Dostawa warzyw i owoców702
Dyżury wychowawców internatu 26.10-06.11.2020100
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie735
Dyżury wychowawców internatu 11-15.11.202067
Dyżury wychowawców internatu 16-29.11.202071
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan668
Kształcenie praktyczne 30.11-22.12.202052
Dyżury wychowawców internatu 30.11-22.12.202073
Dostawa artkułów spożywczych - II przetarg643
Dzień wolny - 24.12.20201747
2020b1166
Dyżury wychowawców internatu od 17.01.2021101
Razem774502

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 875635