Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Warcino, dnia 19 marca 2012r.

 

Znak sprawy: ZSL.AG.2211-03/12

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 133 000 EURO na dostawę i montaż sprzętu kuchennego do kuchni internatu ZSL w Warcinie

 

 

            Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 93  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o wyborze oferty nr 5 złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg, deklarującej najniższą cenę za realizacje zamówienia (60 639,00 zł brutto). Zamawiający zaprasza wybranego wykonawcę do podpisania umowy  w sprawie niniejszego zamówienia w dniu 27 marca 2012r.

Jednocześnie informuję, że w wymaganym terminie wpłynęło do zamawiającego 14 ofert na realizację w.w. zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczyła wartości zaplanowanych środków na ten cel. Spośród złożonych 14 ofert 3 oferty zostały wykluczone z postępowania, a 1 oferta odrzucona w toku ich weryfikacji.

Załączona tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert.

 

                                                                                            Z poważaniem

Otrzymują:

1.   Wszyscy wykonawcy wg tabeli

2.   A/a.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2012-03-02, godz. 17:26)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:38)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
SIWZ - II przetarg na dostawę sprzętu kuchennego.pdf260,19 kBPOBIERZ (242,15 kB)
SIWZ - załącznik nr 1.pdf168,85 kBPOBIERZ (160,12 kB)
SIWZ - załącznik nr 2.pdf237,37 kBPOBIERZ (227,13 kB)
SIWZ - załącznik nr 3.pdf244,57 kBPOBIERZ (233,45 kB)
SIWZ - załącznik nr 4.pdf200,16 kBPOBIERZ (190,12 kB)
SIWZ - załącznik nr 5.pdf170,13 kBPOBIERZ (161,94 kB)
SIWZ - załącznik nr 6.pdf254,70 kBPOBIERZ (226,04 kB)
Sprostowanie do ogłoszenia.pdf71,25 kBPOBIERZ (65,65 kB)
Odpowiedz na zapytania do SIWZ - sprzet kuchenny.pdf134,24 kBPOBIERZ (127,63 kB)
ogłoszenie o 2 przetargu.xps192,43 kBPOBIERZ (183,15 kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf176,94 kBPOBIERZ (169,67 kB)
Zestawienie ofert na dostawę i montaż sprzętu kuchennego.pdf158,14 kBPOBIERZ (148,54 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 545348