Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Warcino, dnia 19 marca 2012r.

 

Znak sprawy: ZSL.AG.2211-03/12

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 133 000 EURO na dostawę i montaż sprzętu kuchennego do kuchni internatu ZSL w Warcinie

 

 

            Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 93  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o wyborze oferty nr 5 złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg, deklarującej najniższą cenę za realizacje zamówienia (60 639,00 zł brutto). Zamawiający zaprasza wybranego wykonawcę do podpisania umowy  w sprawie niniejszego zamówienia w dniu 27 marca 2012r.

Jednocześnie informuję, że w wymaganym terminie wpłynęło do zamawiającego 14 ofert na realizację w.w. zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczyła wartości zaplanowanych środków na ten cel. Spośród złożonych 14 ofert 3 oferty zostały wykluczone z postępowania, a 1 oferta odrzucona w toku ich weryfikacji.

Załączona tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert.

 

                                                                                            Z poważaniem

Otrzymują:

1.   Wszyscy wykonawcy wg tabeli

2.   A/a.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
SIWZ - II przetarg na dostawę sprzętu kuchennego.pdf260,19 kBPOBIERZ (242,15 kB)
SIWZ - załącznik nr 1.pdf168,85 kBPOBIERZ (160,12 kB)
SIWZ - załącznik nr 2.pdf237,37 kBPOBIERZ (227,13 kB)
SIWZ - załącznik nr 3.pdf244,57 kBPOBIERZ (233,45 kB)
SIWZ - załącznik nr 4.pdf200,16 kBPOBIERZ (190,12 kB)
SIWZ - załącznik nr 5.pdf170,13 kBPOBIERZ (161,94 kB)
SIWZ - załącznik nr 6.pdf254,70 kBPOBIERZ (226,04 kB)
Sprostowanie do ogłoszenia.pdf71,25 kBPOBIERZ (65,65 kB)
Odpowiedz na zapytania do SIWZ - sprzet kuchenny.pdf134,24 kBPOBIERZ (127,63 kB)
ogłoszenie o 2 przetargu.xps192,43 kBPOBIERZ (183,15 kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf176,94 kBPOBIERZ (169,67 kB)
Zestawienie ofert na dostawę i montaż sprzętu kuchennego.pdf158,14 kBPOBIERZ (148,54 kB)
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2012-03-02, godz. 17:26)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:38)
Odwiedzin: 5939

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 958770