Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LE¦NE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własno¶ciowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępno¶ci
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zarz±dzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarz±dcza
Archiwum
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za pobyt w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
Archiwum
Działalno¶ć bież±ca
Zakładowy Fundusz ¦wiadczeń Socjalnych
O¶wiadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14
EM
deklaracja EM 2020-2021

Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z ZF¦S.

Wniosek o przyznanie ¶wiadczenia z ZF¦S.

Wniosek o przyznanie zapomogi z ZF¦S.

Wniosek o przyznanie ¶wiadczenia urlopowego dla pracownika z ZF¦S.

wersja do druku pobierz plik 

Zał±czniki:

Nazwa plikuRozmiar
ZF¦S - pożyczka mieszkaniowa.docx36,94 kB
ZF¦S - ¶wiadczenie.docx31,99 kB
ZF¦S - zapomoga.docx32,37 kB
ZF¦S - ¶wiadczenie urlopowe dla pracownika.docx32,42 kB
Autor dokumentu: Zespół ZF¦S
Udostępnił: (2020-06-02, godz. 09:45)
Modyfikacja: Kabulski (2020-06-02, godz. 09:45)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 724605