Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Dokumenty
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR
2012 - sprzęt kuchenny
2012 - termomodernizacja - projekt
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap
2013 - internat - meble
2013 - internat - podłogi
2013 - garaże
2013 - garaże - II przetarg
2013 - garaże - III przetarg
2013 - pałac - wejście główne i ganek
2014 - gaz
2014 - artykuły spożywcze
2014 - mięso i wędliny
2014 - nabiał
2014 - pieczywo
2014 - warzywa i owoce
2014 - termomodernizacja - wykonanie
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg
2014 - pałac - sanitariaty
2014 - mrożonki
2015 - Dostawa energii elektrycznej
2015 - Izolacja i drenarka
2015 - Remont dróg
2015 - Plac postojowy
2015 - Adaptacja kotłowni
2015 - Artykuły spożywcze
2015 - Mięso i wędliny
2015 - Warzywa i owoce
2015 - Nabiał
2015 - Pieczywo
2015 - Mrożonki
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg
2015 - gaz
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg
2015 - Nabiał - przetarg
2016 - Plac postojowy
2016 - Remont pałacu
2016 - Artykuły spożywcze
2016 - Mieso i wędliny
2016 - Mrożonki
2016 - Nabiał
2016 - Pieczywo
2016 - Warzywa i owoce
2016 - Gaz propan
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych
2017 - Oferta - energia elektryczna
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego
2017 - artykuły spożywcze
2017 - mięso i wędliny
2017 - mrożonki
2017 - nabiał
2017 - owoce i warzywa
2017 - pieczywo
2017 - gaz
2018 - dostawa samochodu
2018 - dostawa mrożonek
2018 - dostawa pieczywa
2018 - dostawa nabiału
2018 - dostawa mięsa i wędlin
2018 - dostawa artykułów spożywczych
2018 - dostawa warzyw i owoców
2018 - dostawa gazu propan

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 967310