Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za pobyt w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
Archiwum
Działalność bieżąca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14
EM
deklaracja EM 2020-2021

Zarządzenie nr 33/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
dla wszystkich pracowników Technikum Leśnego w Warcinie

 

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z tytułu święta przypadającego w dniu innym niż niedziela, ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego – w  zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 26 grudnia 2020 r.

 

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników szkoły przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Tomasz Kabulski
p.o. dyrektora szkoły

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń,
  2. Biuletyn Informacji Publicznej,
  3. Teczka zarządzeń.
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ZARZĄDZENIE Nr 33-2020.pdf190,24 kB
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2020-12-17, godz. 10:01)
Modyfikacja: Kabulski (2020-12-17, godz. 10:01)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 724650