Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Główny księgowy: mgr Dorota Nowicka <ksiegowosc@tlwarcino.pl>

Kierownik gospodarczy: mgr Andrzej Mielniczek  <administracja@tlwarcino.pl>

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Zdzisław Gburzyński <sekretariat@tlwarcino.pl>

Pedagog szkolny: mgr Bogumiła Szydłowska <sekretariat@tlwarcino.pl>

Kierownik internatu: mgr Jerzy Byczkowski <sekretariat@tlwarcino.pl>

Specjalista ds. żywienia: Elżbieta Mielczarek <sekretariat@tlwarcino.pl>

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Tomasz Kabulski
Udostępnił: (2008-04-13, godz. 21:27)
Modyfikacja: Kabulski (2019-09-01, godz. 10:44)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 554339