Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin korzystania z e-dziennika
UżytkownikKabulski
Data2020-09-04 17:49:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:24:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:23:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:23:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:22:24
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:21:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:21:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 21:08:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:17:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:17:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:07:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:07:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:06:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:06:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:47:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:46:44
Typ zmianPublikowanie
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:41:47
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:41:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentProcedury bezpieczeństwa
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:38:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentMateriały
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:37:30
Typ zmianModyfikacja
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 15:08:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 15:08:47
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 10:03:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentFundusz Rady Rodziców
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 10:01:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyżywienie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 10:00:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-27 18:37:33
Typ zmianPublikowanie
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-27 18:36:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-27 18:36:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-26 17:34:44
Typ zmianPublikowanie
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-26 17:33:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-26 17:33:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-26 17:23:23
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-26 17:23:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za wydanie duplikatu dokumentu
UżytkownikKabulski
Data2020-08-25 07:37:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób przyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:26:52
Typ zmianPublikowanie
DokumentLista osób nieprzyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:26:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób przyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:26:21
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentLista osób nieprzyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:25:57
Typ zmianPublikowanie
DokumentLista osób przyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:21:38
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentLista osób przyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:21:25
Typ zmianPublikowanie
Dokument2020/2021 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2020-08-17 17:55:31
Typ zmianPublikowanie
Dokument2020/2021 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2020-08-17 17:48:56
Typ zmianPublikowanie
Dokument2020/2021 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2020-08-17 17:48:55
Typ zmianModyfikacja
Dokument2020/2021 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2020-08-17 17:48:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:27:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:27:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:27:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:26:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:26:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:26:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:25:21
Typ zmianPublikowanie
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:24:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:23:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:23:50
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:18:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:10:29
Typ zmianPublikowanie
DokumentLista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:07:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:07:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:03:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:02:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:01:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:00:59
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:00:52
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentLista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:00:32
Typ zmianPublikowanie
DokumentZestawienie zmian w funduszu
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:42:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentZestawienie zmian w funduszu
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:42:30
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZestawienie zmian w funduszu
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:41:52
Typ zmianPublikowanie
DokumentRachunek zysków i strat
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:41:14
Typ zmianPublikowanie
DokumentInformacja dodatkowa
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:41:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentRachunek zysków i strat
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:41:03
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRachunek zysków i strat
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:40:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:39:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja dodatkowa
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:37:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja dodatkowa
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:36:32
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentInformacja dodatkowa
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:36:19
Typ zmianPublikowanie
DokumentBilans
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:36:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:35:56
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBilans
UżytkownikKabulski
Data2020-07-08 08:35:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentPliki do pobrania
UżytkownikKabulski
Data2020-07-07 18:59:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentPliki do pobrania
UżytkownikKabulski
Data2020-07-07 18:58:26
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2020/2021 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2020-07-06 21:19:52
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2020/2021 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2020-07-06 21:19:27
Typ zmianPublikowanie
DokumentBudowa drogi pożarowej
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:31:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentBudowa drogi pożarowej
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:30:23
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBudowa drogi pożarowej
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:24:19
Typ zmianPublikowanie
DokumentRemont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:22:52
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:21:55
Typ zmianPublikowanie
DokumentRemont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:18:08
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRemont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:17:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentRemont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:12:56
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRemont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:11:55
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:07:32
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 10:05:10
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 09:53:30
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 09:39:29
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 09:38:12
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-06-26 08:59:46
Typ zmianPublikowanie
Dokument2020
UżytkownikKabulski
Data2020-06-19 20:18:04
Typ zmianModyfikacja
Dokument2020
UżytkownikKabulski
Data2020-06-19 20:17:58
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2020
UżytkownikKabulski
Data2020-06-19 20:17:04

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 675124