Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za pobyt w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
Archiwum
Działalność bieżąca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14
EM
deklaracja EM 2020-2021

Koordynator dostępności - kontakt:

tel. 518961051, 518961010

email: dostepnosc@tlwarcino.pl


 

Zarządzenie nr 22/2020

Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie z dnia 30.09.2020 r.
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1062) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:
Przewodniczący zespołu (koordynator ds. dostępności) – Natalia Adamowicz,
Członek – Gabriela Siedlecka,
Członek – Lucyna Mielniczek,
Członek – Dorota Sokołowska-Łoboda.

§ 2

Do zadań koordynatora oraz zespołu ds. dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez szkołę.
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 w/w ustawy.
  • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. dostępności.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T.K.
Udostępnił: (2020-09-30, godz. 16:19)
Modyfikacja: Kabulski (2020-09-30, godz. 16:19)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 724636