Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Warcino, dnia 06 marca .2012r.

Znak sprawy: ZSL.AG.2211-02/12

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 133 000 EURO na

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie”

CPV – 71320000-7

 

 

      Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu
o dyspozycję  art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o wyborze oferty Nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1 B/6, 80-541 Gdańsk, oferującego cenę za realizacje zamówienia 158 916 zł brutto.

      W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty na realizację w.w zamówienia. Żaden wykonawca nie został wykluczony, żadna z ofert nie została odrzucona. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert.

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia

Liczba pkt. uzyskanych w wyniku porównania ofert

1

Zakład Usług Technicznych

Architekt Wanda Grodzka

ul. Bliska 1 B/6

80-541 Gdańsk

158 916,00 zł

400,00 pkt

2

ENEPROJEKT Adam Dziamski

Os. Armii Krajowej 19/6

61-374 Poznań

159 998,40 zł

397,28 pkt

 

      Na podstawie art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy PZP Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę do podpisania umowy na realizację zadania dniu 9 marca 2012r.

 

 

Otrzymują:

  1. Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1 B/6, 80 541 Gdańsk
  2. ENEPROJEKT Adam Dziamski, Os. Armii Krajowej 19/6, 61-374 Poznań
  3. A/a.

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2012-02-22, godz. 08:13)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:38)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
ogloszenie o przetargu projekt termomodernizacji.pdf131,09 kBPOBIERZ (123,87 kB)
SIWZ Termomodernizacja.pdf918,34 kBPOBIERZ (827,53 kB)
Audyt_Warcino_szkola.pdf699,75 kBPOBIERZ (586,13 kB)
Audyt_Warcino_sala.pdf685,98 kBPOBIERZ (600,78 kB)
Audyt_Warcino_internat.pdf687,58 kBPOBIERZ (600,40 kB)
Odpowiedzi na zapytania i zmiana w SIWZ.pdf177,87 kBPOBIERZ (169,79 kB)
Sprostowanie do ogloszenia.pdf71,62 kBPOBIERZ (65,85 kB)
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf187,92 kBPOBIERZ (179,11 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 545273