Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

            Warcino, dnia 4 czerwca 2012r.

Znak sprawy: ZSLiO.AG.2211-04/12

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 5 mln EURO realizowanej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

 

Remont zespołów łazienkowych w internacie Zespołu Szkół Leśnych
w Warcinie – I ETAP - CPV: 45000000-7; 45211310-5;45310000-3; 45330000-9

 

 

 

 

          Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty firmyPrzedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „KĘBUD”, ul. Gen. Sikorskiego 8, 77-230 Kępice, deklarującej cenę łączną realizacji zadania w kwocie: 398 944,57 zł brutto.

          W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający zaprasza do podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia w dniu 15 czerwca 2012r.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- adresat.

- a/a.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
ogloszenie o przetargu LAZIENKI.pdf132,71 kBPOBIERZ (125,17 kB)
zalacznik 6.zip10 691,98 kB 
zalacznik 5.pdf124,17 kBPOBIERZ (117,07 kB)
zalacznik 4.pdf144,93 kBPOBIERZ (135,32 kB)
zalacznik 3.pdf166,31 kBPOBIERZ (156,63 kB)
zalacznik 2.pdf161,65 kBPOBIERZ (152,63 kB)
zalacznik 1.pdf107,74 kBPOBIERZ (100,88 kB)
SIWZ.pdf264,98 kBPOBIERZ (247,64 kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty - laznie.pdf231,72 kBPOBIERZ (221,84 kB)
Autor dokumentu: Kabulski
Udostępnił: (2012-05-09, godz. 12:24)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:39)
Odwiedzin: 5866

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 958734