Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Warcino, dnia 17 lutego 2012r.

 

Znak sprawy: ZSL.AG.2211-01/12

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O unieważnieniu przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 133 000 EURO na dostawę i montaż sprzętu kuchennego do kuchni internatu ZSL w Warcinie

 

 

            Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 93  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego, W uzasadnieniu Zamawiający podaje, że w wymaganym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP).

 

Na realizację zamówienia zaplanowane zostały środki w wysokości 68.000 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęło do zamawiającego 10 ofert na realizację w.w zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczyła wartości zaplanowanych środków na ten cel. Spośród złożonych 10 ofert 4 oferty zostały wykluczone z postępowania, a 6 ofert odrzucono w toku ich weryfikacji.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf258,88 kBPOBIERZ (241,40 kB)
Załącznik Nr 1.pdf152,62 kBPOBIERZ (143,17 kB)
Załącznik Nr 2.pdf159,31 kBPOBIERZ (149,79 kB)
Załącznik Nr 3.pdf184,73 kBPOBIERZ (174,02 kB)
Załącznik Nr 4.pdf145,43 kBPOBIERZ (135,82 kB)
Załącznik Nr 5.pdf119,67 kBPOBIERZ (112,58 kB)
Załącznik Nr 6.pdf221,03 kBPOBIERZ (193,83 kB)
Informacja do korekty.pdf36,73 kBPOBIERZ (34,82 kB)
korekta zalacznika nr 6 do SIWZ.pdf219,94 kBPOBIERZ (193,35 kB)
Odpowiedz na zapytania do SIWZ - sprzet kuchenny.doc31,00 kBPOBIERZ (5,68 kB)
Uniewaznienie przetargu.pdf167,60 kBPOBIERZ (160,64 kB)
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2012-02-06, godz. 19:14)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:38)
Odwiedzin: 6490

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 967291