Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

            Warcino, dnia 5 czerwca  2013r.

Znak sprawy: TL.AG.2211-01/13

Wg rozdzielnika

 ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 130 000 EURO na:
Remont Podłóg w pokojach mieszkalnych Technikum Leśnego w Warcinie

 

          Technikum Leśne w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o wyborze oferty Nr 1, złożonej przez Wykonawcę: FACIT Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa, oferującą cenę brutto 89 018,32 zł. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę  176 385,65 zł brutto..

                W wymaganym terminie wpłynęło 6 ofert na realizację w/.w zamówienia. Żaden wykonawca nie został wykluczony, żadna z ofert nie została odrzucona. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert.

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena jednostkowa brutto

Liczba pkt uzyskanych w wyniku porównania ofert

FACIT Usługi Budowlano-Remontowe
Hebda Zofia
ul. Kochanowskiego 171
26-432 Wieniawa

89  018,32

100

EWANDER-2
ul. Rynek 24
83-200 Starogard Gdański

111 885,42

79,56

BUKO s.c. Andrzej Buko
ul. Bukowa 9
76-251 Bolesławice

133 745,95

66,56

KOMFORTOWE PODŁOGI Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn

158 670,00

56,10

OSTPOL MOTORS Sp. z o.o.
ul. Pod Dębową Górą 35/39
87-100 Toruń

130 276,79

68,33

PBH BUDO MAS Zbigniew Masłowski
Szymanów, ul. Lotnicza 48
51-180 Wrocław 

101 546,57

87,66


Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy wg tabeli
  2. A/a.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Ogłoszenie o przetargu.pdf79,19 kBPOBIERZ (73,21 kB)
SIWZ.pdf516,68 kBPOBIERZ (484,14 kB)
specyfikacja_-_podłogi_2013_r.-1.pdf194,25 kBPOBIERZ (185,00 kB)
Przedmiar robót cz. 1.pdf485,86 kBPOBIERZ (468,36 kB)
Przedmiar robót cz.2.pdf260,79 kBPOBIERZ (236,93 kB)
uzupełnienia do SIWZ.pdf71,57 kBPOBIERZ (66,05 kB)
zawiadomienie o wyborze oferty na podłogi.pdf230,85 kBPOBIERZ (218,78 kB)
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2013-05-23, godz. 17:31)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:39)
Odwiedzin: 5976

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 963542