Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

            Warcino, dnia 5 czerwca  2013r.

Znak sprawy: TL.AG.2211-01/13

Wg rozdzielnika

 ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 130 000 EURO na:
Remont Podłóg w pokojach mieszkalnych Technikum Leśnego w Warcinie

 

          Technikum Leśne w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o wyborze oferty Nr 1, złożonej przez Wykonawcę: FACIT Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa, oferującą cenę brutto 89 018,32 zł. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę  176 385,65 zł brutto..

                W wymaganym terminie wpłynęło 6 ofert na realizację w/.w zamówienia. Żaden wykonawca nie został wykluczony, żadna z ofert nie została odrzucona. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert.

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena jednostkowa brutto

Liczba pkt uzyskanych w wyniku porównania ofert

FACIT Usługi Budowlano-Remontowe
Hebda Zofia
ul. Kochanowskiego 171
26-432 Wieniawa

89  018,32

100

EWANDER-2
ul. Rynek 24
83-200 Starogard Gdański

111 885,42

79,56

BUKO s.c. Andrzej Buko
ul. Bukowa 9
76-251 Bolesławice

133 745,95

66,56

KOMFORTOWE PODŁOGI Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn

158 670,00

56,10

OSTPOL MOTORS Sp. z o.o.
ul. Pod Dębową Górą 35/39
87-100 Toruń

130 276,79

68,33

PBH BUDO MAS Zbigniew Masłowski
Szymanów, ul. Lotnicza 48
51-180 Wrocław 

101 546,57

87,66


Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy wg tabeli
  2. A/a.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2013-05-23, godz. 17:31)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:39)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Ogłoszenie o przetargu.pdf79,19 kBPOBIERZ (73,21 kB)
SIWZ.pdf516,68 kBPOBIERZ (484,14 kB)
specyfikacja_-_podłogi_2013_r.-1.pdf194,25 kBPOBIERZ (185,00 kB)
Przedmiar robót cz. 1.pdf485,86 kBPOBIERZ (468,36 kB)
Przedmiar robót cz.2.pdf260,79 kBPOBIERZ (236,93 kB)
uzupełnienia do SIWZ.pdf71,57 kBPOBIERZ (66,05 kB)
zawiadomienie o wyborze oferty na podłogi.pdf230,85 kBPOBIERZ (218,78 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 545307