Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Znak sprawy TLAG.2211-09/2014

Warcino, dnia 23.10.2014r.

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

 roczną sukcesywną dostawę gazu propan do zbiorników znajdujących się na terenie TL w Warcinie - CPV: 091221000-1

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie o przetargu na gaz 2014r..doc34,00 kB
SIWZ gaz propan.doc147,50 kB
zał.1 OFERTA GAz.doc51,00 kB
zał. 2 oswiadczenie oferenta - gaz.doc31,00 kB
Załącznik nr 3 - Umowa na dostawę gazu - wg stanu na 12.11.2007r. - wzór.doc71,00 kB
Odpowiedź na zapytania przetarg gaz 2014.pdf126,67 kB
Autor dokumentu: G. Siedlecka
Udostępnił: (2014-10-23, godz. 18:53)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:40)
Odwiedzin: 6370

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 963538