Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Znak sprawy: ZSL.AG.2212-02/11                                                                         Warcino, dnia 20 września 2011r.

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 

1.     Zamawiający:         ZESPÓŁ  SZKÓŁ  LEŚNYCH  W  WARCINIE

                                             Warcino 1, 77-230 Kępice

          

 

 

zaprasza do złożenia oferty na: roboty budowlano – elektryczne.

 

2.        Przedmiot zamówienia: doprowadzenie zasilania i montaż kabiny operatora urządzenia załadunkowego typu Fao Far na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie – zgodnie z załączoną specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

3.        Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

4.        Okres gwarancji: minimum 2 lata.

 

5.        Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat ZSL w Warcinie do dnia 27 września 2011r. godz. 10:00.

 

6.        Termin otwarcia ofert: 27 września 2011r. godz. 10:30

 

7.        Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

        Andrzej Mielniczek – kierownik gospodarczy tel. 600 266 961.

 

8.        Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z załączonym wzorem, w zaklejonej kopercie z opisem: „Oferta przyłącze Fao Far”.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
ZAPYTANIE CENOWE FAO FAR.pdf129,31 kBPOBIERZ (123,53 kB)
Treść oferty (wzór).pdf113,66 kBPOBIERZ (109,27 kB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia FAO FAR.pdf116,98 kBPOBIERZ (112,51 kB)
Opis techniczny Uruchomienie kabiny.pdf572,39 kBPOBIERZ (538,30 kB)
Kosztorys 1.pdf10,30 kBPOBIERZ (9,56 kB)
Kosztorys 2.pdf40,08 kBPOBIERZ (34,54 kB)
Kosztorys 3.pdf36,52 kBPOBIERZ (31,80 kB)
Kosztorys 4.pdf42,64 kBPOBIERZ (35,99 kB)
Kosztorys 5.pdf42,42 kBPOBIERZ (36,94 kB)
Kosztorys 6.pdf43,80 kBPOBIERZ (36,85 kB)
Kosztorys 7.pdf19,08 kBPOBIERZ (16,39 kB)
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2011-09-22, godz. 19:22)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:38)
Odwiedzin: 6571

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 967315