Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Koordynator dostępności - kontakt:

tel. 518961051, 518961010

email: dostepnosc@tlwarcino.pl


 

Zarządzenie nr 22/2020

Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie z dnia 30.09.2020 r.
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1062) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:
Przewodniczący zespołu (koordynator ds. dostępności) – Natalia Adamowicz,
Członek – Gabriela Siedlecka,
Członek – Lucyna Mielniczek,
Członek – Dorota Sokołowska-Łoboda.

§ 2

Do zadań koordynatora oraz zespołu ds. dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez szkołę.
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 w/w ustawy.
  • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. dostępności.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T.K.
Udostępnił: (2020-09-30, godz. 16:19)
Modyfikacja: Kabulski (2020-09-30, godz. 16:19)
Odwiedzin: 2530

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 963565