Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

Zarządzenie nr 28/2020

Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie z dnia 30.10.2020 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówka (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1166), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcję przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie.

§ 2

Zobowiązuję pracowników Technikum Leśnego w Warcinie do złożenia pisemnego oświadczenia o znajomości i przestrzeganiu przepisów Instrukcji przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do wymienionej instrukcji.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom szkoły.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikowi gospodarczemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń.docx32,19 kB
Autor dokumentu: T.K.
Udostępnił: (2020-10-30, godz. 15:09)
Modyfikacja: Kabulski (2020-10-30, godz. 15:06)
Odwiedzin: 1126

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 963541