Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa (w tym Covid-19)
ZDALNE NAUCZANIE - Covid-19
KONSULTACJE - Covid-19
ZAKWATEROWANIE - Covid-19
Egzaminy zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru w obiektach TL w Warcinie.pdf1 513,85 kB
instrukcja postępowania w razie otrzymania zgłoszenia o podłożeniu (znalezieniu) ładunku wybuchowego lub pakietu z niebezpieczną substancją w TL w Warcinie.pdf3 424,61 kB
procedura ewakuacji uczniów i pracowników z obiektów TL w Warcinie.pdf3 583,19 kB
procedura postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym TL w Warcinie.pdf4 034,50 kB
procedury postępowania w przypadku stwierdzenia stosowania cyberprzemocy w TL w Warcinie.pdf3 004,99 kB
procedury postępowania wychowawczego nauczycieli i pracowników w przypadkach zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów TL w Warcinie.pdf5 998,79 kB
procedura postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19.docx35,81 kB
Autor dokumentu: P. Pilak; J. Prędkiewicz-Gburzyńska
Udostępnił: (2019-10-04, godz. 17:01)
Modyfikacja: Kabulski (2020-05-25, godz. 10:41)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 646815