Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ
w Technikum Leśnym w Warcinie w dniach 5-12 lipca 2019r.

 

05 lipca 2019 r. (piątek)

10.00
- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Leśnego w Warcinie na podbudowie gimnazjum
12.00-15.00 - przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz kart zdrowia i innych dokumentów

 

06 lipca 2019 r. (sobota) - budynek internatu


09.00-13.00
- badania lekarskie
09.00-13.00 - wydawanie skierowań na badania lekarskie przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz kart zdrowia i innych dokumentów

 

08 lipca 2019 r. (poniedziałek)

08.00-15.00
- wydawanie skierowań na badania lekarskie przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu  gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz kart zdrowia i innych dokumentów

 

09 lipca 2019 r. (wtorek)

08.00-15.00
- wydawanie skierowań na badania lekarskie przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu  gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz kart zdrowia i innych dokumentów
13.30-16.00 i 17.00-19.30 - (budynek internatu) badania lekarskie kandydatów  zakwalifikowanych do technikum leśnego 4-letniego i 5-letniego

 

10 lipca 2019 r. (środa)

08.00-14.00
- przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz kart zdrowia i innych dokumentów

 

12 lipca 2019 r. (piątek)

12.00
- ogłoszenie list kandydatów przyjętych do 4- letniego Technikum Leśnego w Warcinie na podbudowie gimnazjum oraz listy kandydatów przyjętych do 5-letniego Technikum Leśnego w Warcinie na podbudowie szkoły podstawowej, a także listy kandydatów nieprzyjętych;
12.00-15.00 - wydawanie: podań o przyjęcie do internatu, informacji o wyposażeniu wychowanka internatu;
11.00-14.00 - zamawianie mundurów wg indywidualnej miary (budynek szkoły).

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: B. Szydłowska
Udostępnił: (2019-07-05, godz. 10:58)
Modyfikacja: Kabulski (2019-07-05, godz. 11:09)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 546065