Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Srebrne technikum 2019small.jpg  logo_new.jpg  1a.jpg

 

Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Warcino 1; 77-230 Kępice; woj.pomorskie
www.tlwarcino.pl     sekretariat@tlwarcino.pl 
tel/fax  59-857-66-01, 59-857-66-02


 

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROPONUJEMY:

 ABSOLWENTOM  GIMNAZJUM  NAUKĘ W:
4-letnim TECHNIKUM LEŚNYM
dziennym dla młodzieży - kształcącym w zawodzie: technik leśnik (1 klasa - 30 uczniów)

ABSOLWENTOM  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NAUKĘ W:
5-letnim TECHNIKUM LEŚNYM
dziennym dla młodzieży - kształcącym w zawodzie: technik leśnik (1 klasa - 30 uczniów)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Warcina
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

a szczególnie

W DNIACH OTWARTEJ SZKOŁY (w soboty):
18 maja i 15 czerwca 2019 r. od godziny 10.00 do godziny 13.00

 

Program dni otwartych:

 • Występy zespołów szkolnych
 • Spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły o godz. 10.30,
 • (możliwość pobrania druków i złożenia  dokumentów).
 • Zwiedzanie obiektów szkoły: pracowni dydaktycznych, internatu, sali gimnastycznej, Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych.
 • Spacer z przewodnikiem po ogrodzie botanicznym, parku, ścieżce dydaktycznej.
 • Bufet z ciastem i napojami.

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. – składanie  wniosków (podań) o przyjęcie do Technikum Leśnego na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • do 19 czerwca 2019 r. – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły,
 • od 21 czerwca 2019 r.  do 25 czerwca 2019 r. –uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,
 • od 13 maja 2019 r. do 04 lipca 2019 r. – weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym,
 • 05 lipca 2019 r. godz. 10.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum  Leśnego,
 • do 08 lipca 2019 r. – wydawanie przez  szkołę  skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych,
 • do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 14.00 – kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych  potwierdzają  wolę  podjęcia nauki  w Technikum Leśnym poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  egzaminu gimnazjalnego /ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technik leśnik,
 • 12 lipca 2019 r.  godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych,
 • od 12 lipca 2019 r. do 08 sierpnia 2019 r. – postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 12 lipca2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w dniu 12 lipca 2019 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek (podanie)  o przyjęcie do szkoły (wg ustalonego przez szkołę wzoru dostępnego na stronie internetowej).
 2. 2 fotografie (o wym. 30x 42mm podpisane na odwrocie).
 3. Poświadczona kopia /oryginał  świadectwa ukończenia  gimnazjum/szkoły podstawowej
 4. Poświadczona kopia /oryginał  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty
 5. Karta zdrowia z aktualnymi wpisami i załącznikami (kartą badania rozwoju i zdrowia ucznia, orzeczeniem lekarskim dot. kształcenia i nauki zawodu).
 6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technik leśnik (badania odbywają się w szkole po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły).
 7. Karta informacyjna kandydata (wydaje gimnazjum/szkoła podstawowa).
 8. Ewentualnie inne dokumenty (zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad, opinie poradni, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych).
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2016-06-15, godz. 10:01)
Modyfikacja: Kabulski (2019-03-04, godz. 14:45)
Nazwa plikuRozmiar
Rekrutacja_2019_informacje.docx1 234,35 kB
Rekrutacja_2019_informacje.pdf250,96 kB
TL-4 Regulamin Rekrutacji 2019-2020.doc3 391,00 kB
TL-4 Regulamin Rekrutacji 2019-2020.pdf291,44 kB
TL-5 Regulamin Rekrutacji 2019-2020.doc3 396,50 kB
TL-5 Regulamin Rekrutacji 2019-2020.pdf292,99 kB
TL-4 Rekrutacja podanie_Gim 2019-2020.docx30,92 kB
TL-4 Rekrutacja podanie_Gim 2019-2020.pdf193,18 kB
TL-5 Rekrutacja podanie_SP 2019-2020.docx32,86 kB
TL-5 Rekrutacja podanie_SP 2019-2020.pdf193,92 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 545320