Kosztorysowanie FORTE 9.70
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Remont budynku warsztatowo-garażowego
  Identyfikator kosztorysu: WARCINO- TECHNIKUM LEŚNE - REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGOI  
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2017-09-06 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
1 Wymiana pokrycia więźby dachowej    
1 KNR 0-45 IRM  1102-1
Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do płatwi stalowych płyty faliste - nie nadające się do użytku
m2 571,430
2 KNR 4-01 WACETOB 109-9
Wywiezienie eternitu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją na wysypisko odpadów w Bierkowie
m3 3,430
3 KNR 4-01 WACETOB 109-10
Wywiezienie eternitu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -  każdy następny 1 km ponad 1 km do 38 km  - wsp. do S=37
m3 3,430
4 KNR 2-05 1001-2
Lekka obudowa dachów z płyty obornickiej gr. 5 cm wypełnionej styropianem zewnętrzna powłoka z blachy powlekanej, wewnętrzna (od spodu) blachą ocynkowaną nad wiatą stalową
m2 398,310
5 KNR 2-05 1001-2
Lekka obudowa dachów z płyty obornickiej gr. 10 cm wypełnionej styropianem zewnętrzna powłoka z blachy powlekanej, wewnętrzna (od spodu) blachą ocynkowaną  nad budynkiem warsztatowym
m2 173,120
6 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  539-1
Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych gąsiory
m 41,300
7 KNR 4-01 WACETOB 544-1
Przybicie deski doczołowej
m 68,500
8 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
m2 23,270
9 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  517-4
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o średnicy 15 cm
m 41,300
10 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  547-2
Montaż lejów spustowych
szt 3,000
11 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  547-4
Montaż denek rynnowych
szt 2,000
12 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  519-2
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o średnicy 10 cm
m 15,600
13 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  550-7
Kolanka o średnicy 100 mm
szt 9,000
2 Konserwacja i malowanie elementów stalowych    
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2017-09-06 str. 2
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
14 KNR 7-12 101-1
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych
m2 326,540
15 KNR 7-12 204-1
Malowanie pędzlem (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji pełnościennych
m2 326,540
16 KNR 7-12 213-1
Malowanie pędzlem (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji pełnościennych
m2 326,540
17 KNR 2-02 WACETOB 1611-6
Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne o wys.kolumny do 6 m
kolumna 4,000
18 1-1
Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych (norma zgodna z NNRNKB 202 1620-01)
przes 72,000
3 Wymiana bram garażowych    
19 KNR 4-01 WACETOB 353-10
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2
m2 33,660
20 KNR 2-02 WACETOB 1205-1
Bramy z ościeżnicą pełne stalowe
m2 30,600
21 KNR 4-01 WACETOB 314-3
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek
m3 0,090
22 KNR 4-01 WACETOB 314-5
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm
m 22,800
23 KNR 4-01 WACETOB 703-2
Umocowanie siatek tynkarskich cięto-ciągnionych na belkach stalowych
m2 8,660
24 KNR 4-01 WACETOB 704-1
Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
m2 8,660
25 KNR 2-02 WACETOB 129-2
Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami, gr.1/2 cegły
m2 3,670
26 KNR 4-01 WACETOB 304-1
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły
m3 1,280
27 KNR 4-01 WACETOB 711-9
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej
m2 10,200
4 Elewacja ścian murowanych    
28 KNR 2-02 WACETOB 1603-1
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m
m2 218,080
29 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  5631-1
(tab.1622) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 218,080
30 KNR 0-17 IGM  2610-2
Docieplenie ścian z cegły płytammi styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą
m2 181,000
31 KNR 0-17 IGM  2610-8
Docieplenie ościeży o szer.do 30 cm z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
m2 2,520
32 KNR 4-01 WACETOB 545-8
Rozebranie obróbek parapetów z blachy nie nadającej się do użytku
m2 1,350
33 KNR 0-17 IGM  2610-10
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
m 65,800
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2017-09-06 str. 3
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
34 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
m2 1,890
35 KNR 0-23 IGM  2614-11
Zamocowanie listwy cokołowej
m 43,100
36 3-3
Czas pracy rusztowań grupy 1
m-g 598,750
5 Wymiana podsufitki w pomieszczeniach garażowych    
37 KNR 4-01 WACETOB 440-6
Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt eternitowych
m2 172,640
38 KNR 4-01 WACETOB 109-9
Wywiezienie eternitu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją na wysypisko odpadów w Bierkowie
m3 1,040
39 KNR 4-01 WACETOB 109-10
Wywiezienie eternitu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -  każdy następny 1 km ponad 1 km do 38 km  - wsp. do S=37
m3 1,040
----- Koniec wydruku -----