DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN" Kosztorysowanie FORTE 10.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
45261410-1 Izolowanie dachu
REMONT POKRYCIA DACHU Z DOCIEPLENIEM ZEWNĘTRZNYM
  Identyfikator kosztorysu: WARCINO  
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2011-02-16 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
1 KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 545-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m 22,000
2 KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 545-6
Rozebranie rur spustowych z blachy
m 33,000
11,0*3 33,000
3 KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 735-4
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach dachów płaskich, uzupełnienie tynków kat.III
m2 22,640
((0,40+1,75)+(0,40+1,40)+(0,40+0,65)+(2,90+0,40)+(1,0+1,0)+(1,65+0,40)+(1,40+0,40))*0,80*2

22,640
4 KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 203-13
Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - czapek kominowych
m2 rzutu 2,000
5 KNR 4-01 0414-11
Deski czołowe - wykonanie z 2 warstw bali o grub. 5cm i szer. 10cm lub z krawędziaków o przekroju 10x10cm
m 55,850
(22,0+10,70+1,15+22,0) 55,850
6 KNR 4-03 1009-06
Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 20cm - sposób wykonania mechaniczny,podłoże betonowe,średnica otworu do 20mm
otworów 223,400
55,85*4 223,400
7 KNR 4-03 1016-09
Obsadzanie kołków metalowych rozporowych o średnicy do 15mm na stropie
szt 224,000
8 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 547-1
Montaż rynien z blach powlekanych
m 22,000
9 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 547-2
Montaż lejów spustowych
szt 2,000
10 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 547-4
Montaż denek rynnowych
szt 4,000
11 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 550-4
Rury spustowe okrągłę Planja Siba o średnicy 120 mm
m 22,000
12 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 550-8
Kolanka o średnicy 120 mm
szt 4,000
13 KNR 4-01 0533-02
Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy ocynk.
m2 7,260
22,0*0,33 7,260
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2011-02-16 str. 2
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
14 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 541-1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm
m2 7,011
Wydry na ścianach kominów
((0,40+1,75)+(0,40+1,40)+(0,40+0,65)+(2,90+0,40)+(1,0+1,0)+(1,65+0,40)+(1,40+0,40))*0,15
Wydra na ścianie budynku sąsiedniego
(10,70+1,15)*0,15
Obróbki czap kominów
((0,50+1,85)+(0,50+1,50)+(0,50+0,75)+(3,0+0,50)+(1,10+1,10)+(1,75+0,50)+(1,50+0,50Z))*0,20


2,123

1,778


3,110
15 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 541-2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
m2 10,185
Pas elewacyjny na deskach czołowych oprócz rynien
(22,0+10,70+1,25)*0,30

10,185
16 KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 518-1
Drobne naprawy pokryć polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - przygotowanie powierzchni dachu pod ułożenie izolacji
m2 połaci 254,375
10,70*22,0+16,50*1,15 254,375
17 KNR 2-02 0609-01
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji.
m2 254,375
10,70*22,0+16,50*1,15
254,375
18 KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 123-1
Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do podłoża
szt 1 020,000
255*4 1 020,000
19 KNR 2-02 0609-07
Kliny  z płyt styropianowych poziome, paski szerokości 8 cm na ścianach
m 40,150
Kominy  
((0,40+1,75)+(0,40+1,40)+(0,40+0,65)+(2,90+0,40)+(1,0+1,0)+(1,65+0,40)+(1,40+0,40))*2
Ściana budynku sąsiedniego
10,70+1,15


28,300

11,850
20 KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 504-1
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
m2 265,123
Dach
10,70*22,0+16,50*1,15
Wywinięcie na ścianę budynku sąsiedniego
11,85*0,20
Wywiniecie na deski czołowe
(22,0*2+11,85)*0,15

254,375

2,370
—————
8,378
21 KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 519-1
Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia czap kominów [R=1,4]
m2 6,385
22 KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1204-6
Malowanie farbami emulsyjnymi jednokrotnie elewacji tynków gładkich - malowanie kominów dwukrotnie [RMS=2]
m2 22,640
----- Koniec wydruku -----