Sprawy

Sekretariat Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

W sekretariacie szkoły otrzyma się szczegółowe informacje dotyczące trybu oraz sposobu załatwiania poszczególnych spraw.

Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania zainteresowanych osób, kierowane:

Duplikaty dokumentów należy odbierać osobiście w sekretariacie szkoły. 

Informacja publiczna, nie zamieszczona na podmiotowej stronie Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, może być udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Aby uzyskać informację z zakresu działania Technikum Leśnego w Warcinie, należy wypełnić poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wypełniony wniosek należy:

lub

lub

lub

Załączniki:

  • wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf