Mienie i finanse

1. Jednostka nadrzędna - organ prowadzący:

2. Źródło finansowania:

3. Gospodarka finansowa:

4. Osobowość prawna:

5. Majątek: