1. Dyrektor szkoły.

2. Wicedyrektor szkoły.

3. Rada pedagogiczna.

4. Rada rodziców.

5. Samorząd uczniowski.

 

Szczegółowe informacje dotyczące działań i kompetencji - Statut Technikum Leśnego.