2014 - warzywa i owoce

Znak sprawy ZSL.AG.2211-08/14

Warcino, dnia 23.10.2014r.

 

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

 roczną sukcesywną dostawę warzyw i owoców  do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu TL w Warcinie.

       

Załączniki:

  • ogłoszenie o przetargu na warzywa i owoce.doc 
  • SIWZ warzywa i owoce.doc 
  • zał. nr 1 oferta warzywa i owoce.rtf 
  • zał. nr 2 oświad. warzywa i owoce.doc 
  • Umowa na dostawę warzyw - Załącznik Nr 3 - projekt.doc