2014 - pieczywo

Znak sprawy ZSL.AG.2211-06/14

 Warcino, dnia 23.10. 2014r.

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na :

 

ROCZNĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PIECZYWA DO STOŁÓWKI INTERNATU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE TL W WARCINIE.

 

 

Załączniki:

  • ogłoszenie o przetargu na pieczywo.doc 
  • SIWZ pieczywo.doc 
  • zał.nr 1oferta pieczywo.doc 
  • zał. nr 2 oświad. pieczywo.doc 
  • zał. nr 3 umowa na dostawę pieczywa.doc