2014 - nabiał

Znak sprawy ZSL.AG.2211-05/14

Warcino, dnia 23.10. 2014r.

 

Technikum Leśne w Warcinie,
Warcino 1,
77-230  Kępice
TEL.(0-59) 857-66-01
jako Zamawiający

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U Nr 19, poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

 ROCZNĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ NABIAŁU DO STOŁÓWKI INTERNATU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE TL W Warcinie.

 

Załączniki:

  • Ogłoszenie o przetargu na nabiał.doc 
  • SIWZ nabiał.doc 
  • zał. nr 1 oferta nabiał.rtf 
  • zał. nr 2 oświad. nabiał.doc 
  • Umowa na dostawę nabiału zał. 3.doc 
  • zał. nr 1 oferta nabiał-uzupełnienie.rtf