PLANY ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI KOŃCZĄCYCH STAŻ
NA KOLEJNY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO.