Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan

Załączniki:

  • SIWZ gaz propan.doc 
  • Zał. nr 1 - formularz oferty.doc 
  • Zał. nr 2 - oświadczenie oferenta.doc 
  • Zał. nr 3 - wzór umowy-1.doc 
  • INFORMACJA o obowiązkowych przeglądach zbiorników gazowych w 2021 roku.docx