Dostawa warzyw i owoców

Załączniki:

  • ogłoszenie o przetargu na warzywa i owoce.doc 
  • SIWZ warzywa i owoce.doc 
  • zał. nr 1- oferta warzywa i owoce.doc 
  • zał. nr 2 - oświad. warzywa i owoce.doc 
  • załącznik nr 3 - wzór umowy na dostawę owoców i warzyw.doc 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - warzywa i owoce.doc 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - warzywa i owoce.pdf