Dostawa wędlin i mięsa

Załączniki:

  • ogłoszenie o przetargu na mięso i wędliny.doc 
  • SIWZ mięso i wędliny.doc 
  • zał. nr 1- oferta mięso i wędliny.doc 
  • zał. nr 2 - oświadczenie mięso i wędliny.doc 
  • załącznik Nr 3 - wzór umowy na dostawę wędlin i mięsa.doc 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - mięso i wędliny.pdf 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - mięso i wędliny.doc