Budowa drogi pożarowej

Załączniki:

 • Ogłoszenie o przetargu.doc 
 • SIWZ - budowa drogi pożarowej.doc 
 • Zał. nr 6 - przedmiar robót.pdf 
 • Projekt strona Warcino.pdf 
 • 200303_Warcino decyzja ostateczna.pdf 
 • 4. BADANIA GRUNTOWE.zip 
 • 3. EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ.zip 
 • 2. PROJEKT BUDOWLANY DROGI POŻAROWEJ.zip 
 • 190923_decyzja konserwator zabytków.zip 
 • 200120_Warcino_dec_zal_nr_3.jpg 
 • 200120_Warcino_dec_zal_nr_3.pdf 
 • A1_200120_Warcino_dec_zal_nr_3.pdf 
 • 200120_Warcino_dec_zal_nr_1.jpg 
 • 200120_Warcino_dec_zal_nr_1.PDF 
 • 200120_Warcino_dec_zal_nr_3.jpg 
 • 200120_Warcino_dec_zal_nr_3_bis.pdf 
 • 200124_Warcino_DROGA POŻAROWA opis techniczny.doc 
 • KARTA OPISOWA WSZYSTKICH BRANŻ.docx 
 • Rys DP_01.pdf 
 • Rysunek_ PLANSZA UZGODNIEŃ str 16 FORMAT A3.pdf 
 • Strona tytułowa str. nr 3.docx 
 • Rys nr 4 - szczegół.pdf 
 • Wyjaśnienia do SIWZ - droga pożarowa.docx 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa drogi pożarowej.doc 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa drogi pożarowej.pdf