Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie

Załączniki:

  • Ogłoszenie o przetargu.doc 
  • SIWZ - remont chodnika.doc 
  • Zał. nr 6 - przedmiar robót.pdf 
  • Zał. nr. 7 - rzut terenu.pdf 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - remont chodnika.pdf 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie.doc