Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan

Załączniki:

  • SIWZ gaz propan.doc 
  • Zał. nr 1 - formularz oferty.doc 
  • Zał. nr 2 - oświadczenie oferenta.doc 
  • Zał. nr 3 - wzór umowy.doc 
  • Zbiorniki gazowe - terminy przeglądów.doc