Dostawa artykułów spożywczych

Załączniki:

  • Ogłoszenie o przetargu - art. spożywcze.doc 
  • SIWZ art.spożywcze.doc 
  • zał. nr 1- oferta art.spożywcze.doc 
  • zał. nr 2 - oświad. art.spożywcze.doc 
  • zał.nr 3 - wzór umowy na dostawę art. spożywczych.doc 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - art. spożywcze.doc 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - art. spożywcze 2019.pdf