Procedury bezpieczeństwa

Załączniki:

  • Instrukcja postępowania na wypadek pożaru w obiektach TL w Warcinie.pdf 
  • instrukcja postępowania w razie otrzymania zgłoszenia o podłożeniu (znalezieniu) ładunku wybuchowego lub pakietu z niebezpieczną substancją w TL w Warcinie.pdf 
  • procedura ewakuacji uczniów i pracowników z obiektów TL w Warcinie.pdf 
  • procedura postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym TL w Warcinie.pdf 
  • procedury postępowania w przypadku stwierdzenia stosowania cyberprzemocy w TL w Warcinie.pdf 
  • procedury postępowania wychowawczego nauczycieli i pracowników w przypadkach zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów TL w Warcinie.pdf