2018 - dostawa gazu propan

Załączniki:

  • SIWZ gaz propan.doc 
  • Formularz oferty.doc 
  • Oświadczenie oferenta.doc 
  • Wzór umowy.doc 
  • Zbiorniki gazowe - terminy przeglądów.doc