Opłata za wydanie duplikatu dokumentu

Opłaty za wydanie duplikatu dokumentu prosimy dokonywać na konto:

TECHNIKUM LEŚNE w Warcinie
NBP O/Gdańsk 85 1010 1140 0184 7022 3100 0000

Koniecznie z podaniem imienia i nazwiska oraz rodzaju duplikatu dokumentu, którego opłata dotyczy. 

Wysokość opłaty wynosi 26 zł.

Załączniki:

  • wniosek o duplikat.pdf