2018 - dostawa mięsa i wędlin

Załączniki:

  • ogłoszenie o przetargu na mięso i wędliny.doc 
  • SIWZ mięso i wędliny.doc 
  • zał. nr 1- oferta mięso i wędliny.doc 
  • zał. nr 2 - oświadczenie mięso i wędliny.doc 
  • załącznik Nr 3 - wzór umowy na dostawę wędlin i mięsa.doc 
  • Zawiadomienie z otwarcia ofert 2018 - Wędliny i mięso.pdf 
  • Informacja z otwarcia ofert - mięso i wędliny.doc 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - wędliny i mięso.pdf 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - mięso i wędliny.doc