2017 - pieczywo

Załączniki:

  • Ogłoszenie o przetargu na dostawę pieczywa.doc 
  • SIWZ pieczywo.doc 
  • zał.nr 1oferta pieczywo.doc 
  • zał. nr 2 oświad. pieczywo.doc 
  • zał. nr 3 umowa na dostawę pieczywa.doc 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - pieczywo.doc