!!!! Od dnia 1 września 2020 r. wpłaty za zakwaterowanie w internacie będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej - wpłata na konto szkoły.

 

Opłata za zakwaterowanie w internacie Technikum Leśnego w Warcinie wynosi 50,00 zł miesięcznie.

Opłata jest stała i niezależna od liczby dni zamieszkania w miesiącu. Należy ją wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w okresie od września do czerwca.

Opłatę za zakwaterowanie należy wnosić na rachunek bankowy Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, 77-230 Kępice, Warcino 1, numer:

NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

odpowiednio z dopiskiem: internat, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.


  KOMUNIKAT - 03.06.2020 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wysokości opłaty w miesiącu czerwcu 2020 r. za zakwaterowanie w internacie, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów.

 

  KOMUNIKAT - 04.05.2020 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wysokości opłaty w miesiącu maju 2020 r. za zakwaterowanie w internacie, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów.

 

KOMUNIKAT - 28.04.2020 r.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 i prowadzeniem nauczania zdalnego, prawdopodobnie zmianie ulegnie stała opłata za zakwaterowanie w internacie w tym okresie. Do czasu zajęcia stanowiska we wspomnianej sprawie przez organ prowadzący szkołę, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł za miesiąc kwiecień 2020 r. W zależności od decyzji organu prowadzącego, jeżeli ostatecznie opłata będzie wyższa - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów, lub (w przypadku uczniów kończących szkołę) zwrócona na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.