Wpłat z tytułu opłaty za zakwaterowanie w internacie prosimy dokonywać na konto:

TTECHNIKUM LEŚNE W WARCINIE
NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

Koniecznie z podaniem nazwiska i imienia ucznia, którego wpłata dotyczy.

Wysokość opłaty wynosi 25 zł miesięcznie.