Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców prosimy dokonywać na konto:

TECHNIKUM LEŚNE w Warcinie
BS Ustka O/Kępice 96 9315 1043 0040 0956 2000 0050

Koniecznie z podaniem imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.
Wpłata na Fundusz Rady Rodziców jest opłatą dobrowolną.

Wysokość opłaty wynosi 10 zł miesięcznie.