Fundusz Rady Rodziców

!!!! Od dnia 1 września 2020 r. wpłaty na Fundusz Rady Rodziców będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej - wpłata na konto:

TECHNIKUM LEŚNE w Warcinie
BS Ustka O/Kępice 96 9315 1043 0040 0956 2000 0050

Koniecznie z podaniem imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.
Wpłata na Fundusz Rady Rodziców jest opłatą dobrowolną.

Wysokość opłaty wynosi 10 zł miesięcznie.