Dyrekcja szkoły

 

p.o. Dyrektora szkoły: mgr Tomasz Kabulski

Wicedyrektor szkoły: mgr Teresa Kolińska