Dyrektor szkoły: mgr Jolanta G±szczyk-Szulkowska <dyrektor@tlwarcino.pl>

Wicedyrektor szkoły: mgr Tomasz Kabulski <wicedyrektor@tlwarcino.pl>