p.o. Dyrektor szkoły: mgr Tomasz Kabulski

Wicedyrektor szkoły: -----