2015 - gaz

Załączniki:

  • ogłoszenie o przetargu na gaz 2014r..doc 
  • zał.1 OFERTA GAz.doc 
  • zał. 2 oswiadczenie oferenta - gaz.doc 
  • Załącznik nr 3 - Umowa na dostawę gazu - wg stanu na 12.11.2007r. - wzór.doc 
  • SIWZ gaz propan.doc 
  • Zbiorniki gazowe - terminy przeglądów.doc 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - gaz.doc