2015 - Mrożonki

Załączniki:

  • Ogłoszenie o przetargu na mrożonki.doc 
  • SIWZ mrożonki.doc 
  • Umowa na dostawę mrożonek zał. 3.doc 
  • zał. nr 1 oferta mrożonki.rtf 
  • zał. nr 2 oświad. mrożonki.doc 
  • Zawiadomienie o wyborze oferty mrożonki.doc