2015 - Artykuły spożywcze

Załączniki:

  • Ogłoszenie o przetargu - art. spożywcze.doc 
  • SIWZ art.spożywcze.doc 
  • Umowa na dostawę art. spożywczych zał. 3.doc 
  • zał. nr 1 oferta art.spożywcze.rtf 
  • zał. nr 2 oświad. art.spożywcze.doc 
  • Unieważnienie przetargu na artykuły spożywcze.pdf